This page is only available in the current language.

Chính sách hủy bỏ và hoàn phí Nâng hạng ghế

1. Ngoại trừ những trường hợp được đề cập trong mục (3) dưới đây, dịch vụ Nâng hạng ghế là không thể hoàn lại, không thể chuyển nhượng và không thể thay đổi (tức không thay đổi ngày/ chuyến bay/ điểm đến).

2. Bamboo Airways không đảm bảo rằng Đặt chỗ liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở giá vé, các điều kiện vé, sẽ vẫn khả dụng nếu việc Nâng hạng ghế bị hủy bỏ hoặc bị mất vì bất kỳ lý do gì.

3. Số tiền đã thanh toán cho dịch vụ Nâng hạng ghế của hành khách sẽ chỉ được hoàn lại nếu:

(i) chuyến bay đó bị huỷ bỏ bởi Bamboo Airways;

(ii) có sự thay đổi về lịch trình bay bởi Bamboo Airways và không có chuyến bay thay thế hoặc hành khách không thể đáp ứng với lịch trình bay đã được thay đổi (tuân theo Chính sách phục vụ hành khách trong trường hợp bất thường của Bamboo Airways);

(iii) hành khách đã tự nguyện thay đổi ngày giờ bay (các) chặng bay đó hoặc thay đổi sang chặng bay khác (với điều kiện rằng điều kiện giá vé cho phép hành khách tự nguyện thay đổi ngày giờ bay hoặc thay đổi sang chặng bay khác và hành khách cần liên hệ với Trung tâm chăm sóc khách hàng của Bamboo Airways trước giờ khởi hành của chuyến bay để yêu cầu hoàn tiền);

(iv) hành khách bị lỡ chuyến bay có hạng ghế được nâng hạng do đã tham gia chuyến bay nối chuyến bị hoãn được khai thác bởi Bamboo Airways.

Bất chấp những điều nêu trên, nếu hành khách trong bất kỳ trường hợp nào ở trên được xếp lại chỗ ngồi ở bất kỳ ghế nào có hạng dịch vụ tương đương hoặc cao hơn hạng áp dụng cho dịch vụ Nâng hạng ghế trên cùng chuyến bay hoặc một chuyến bay khác, thì số tiền đã trả cho việc Nâng hạng sẽ không được hoàn lại.

4. Việc hoàn tiền theo mục (3) ở trên sẽ được thực hiện với giá trị bằng số tiền và đơn vị tiền tệ đã được thanh toán cho dịch vụ Nâng hạng ghế, ngoại trừ bất kỳ khoản phí và/ hoặc lệ phí nào theo mục (*) sẽ không được Bamboo Airways hoàn lại. Khoản phí hoàn lại theo quy định sẽ là khoản bồi thường đầy đủ và cuối cùng từ Bamboo Airways.

(*) Chỉ khi Nâng hạng ghế được chấp nhận, Thẻ tín dụng mà hành khách cung cấp thông tin ở thời điểm gửi yêu cầu Nâng hạng mới bị trừ tiền. Thẻ Tín dụng của hành khách phải có đủ số dư để thanh toán cho mức giá mà khách hàng đưa ra trong yêu cầu Nâng hạng để đảm bảo việc Nâng hạng được thực hiện thành công. Hành khách có thể sẽ phải chịu khoản phí hoặc lệ phí thu bởi ngân hàng phát hành Thẻ tín dụng.