MẠNG BAY BAMBOO AIRWAYS (GIAI ĐOẠN BAY ĐẾN 30/3/2024)
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác
Từ Côn Đảo
Côn Đảo (VCS) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Côn Đảo (VCS) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Đà Nẵng
Đà Nẵng (DAD) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Đà Nẵng (DAD) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Đà Lạt
Đà Lạt (DLI) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Hà Nội
Hà Nội (HAN) Côn Đảo (VCS) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) Đà Lạt (DLI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) Huế (HUI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) Nha Trang (CXR) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Hà Nội (HAN) Quảng Bình (VDH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
(01/01/2024 - 23/01/2024: Thứ Ba, Năm, Sáu, Chủ Nhật)
Hà Nội (HAN) Quy Nhơn (UIH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Hải Phòng
Hải Phòng (HPH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Côn Đảo (VCS) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Hải Phòng (HPH)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Huế (HUI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
(01/01/2024 - 23/01/2024: Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật)
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Nha Trang (CXR) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thanh Hóa (THD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quy Nhơn (UIH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Vinh (VII)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Huế
Huế (HUI) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Huế (HUI) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
(01/01/2024 - 23/01/2024: Thứ Hai, Tư, Sáu, Chủ Nhật)
Từ Nha Trang
Nha Trang (CXR) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Nha Trang (CXR) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Quảng Bình
Quảng Bình (VDH) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
(01/01/2024 - 23/01/2024: Thứ Ba, Năm, Sáu, Chủ Nhật)
Từ Quy Nhơn
Quy Nhơn (UIH) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Quy Nhơn (UIH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Thanh Hoá
Thanh Hóa (THD)

TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Từ Vinh
Vinh (VII) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

 

 

*Lịch khai thác có thể thay đổi theo yêu cầu của nhà chức trách

 

ĐỂ ĐẢM BẢO TẬP TRUNG NGUỒN LỰC, ƯU TIÊN TÍNH HIỆU QUẢ TRONG VẬN HÀNH, BAMBOO AIRWAYS SẼ TẠM DỪNG KHAI THÁC MỘT SỐ CHẶNG BAY, VUI LÒNG BẤM VÀO Ô BÊN DƯỚI ĐỂ THAM KHẢO.

CÁC CHẶNG BAY BAMBOO AIRWAYS TẠM DỪNG KHAI THÁC
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Nội địa  
Buôn Ma Thuột (BMV) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Buôn Ma Thuột (BMV) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
Buôn Ma Thuột (BMV) Vinh (VII) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Cần Thơ (VCA) Hà Nội (HAN)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Cần Thơ (VCA) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Đà Nẵng (DAD) Đà Lạt (DLI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Đà Nẵng (DAD) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Đà Lạt (DLI) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
Hà Nội (HAN) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Hà Nội (HAN) Pleiku (PXU) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 08/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Pleiku (PXU) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quảng Bình (VDH) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quảng Nam (VCL) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Quốc tế      
Hà Nội (HAN) Bangkok (BKK) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 07/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Bangkok (BKK) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Singapore (SIN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 01/11/2023
Hà Nội (HAN) Taipei (TPE) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 06/11/2023
Hà Nội (HAN) Narita (NRT) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 08/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Melbourne (MEL) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Sydney (SYD) Thứ Ba, Thứ Sáu Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023
Hà Nội (HAN) Frankfurt (FRA) Thứ Hai, Thứ Sáu

Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023

TP. Hồ Chí Minh (SGN) Frankfurt (FRA) Thứ Năm Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023