Register
slogan
error Alert:
Bạn đã sẵn sàng tham gia Bamboo Club? Hãy bắt đầu ngay!
Vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân giống trên CMND/CCCD của bạn.
logo
Quý khách muốn mua số hội viên đẹp? Mua ngay!
Số hội viên đẹp
Mua số hội viên đẹp hoặc điền thông tin chi tiết số thẻ đẹp nếu bạn đã có.
Thông tin cá nhân
Để tích lũy và đổi điểm, tên của bạn phải khớp với tên trên Hộ chiếu/ CCCD do chính phủ cấp được sử dụng khi đi du lịch.
Thông tin liên hệ
Bằng cách chia sẻ thông tin liên lạc của bạn, bạn có thể nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn liên quan đến chuyến bay và bất kỳ cập nhật về hành lý nào cho hành trình của bạn.
email
nationality
Người giới thiệu
Nhập số hội viên của người giới thiệu để nhận điểm thưởng Nhận điểm thưởng
Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Bamboo Airways và Bamboo Club.
Đồng ý nhận thông tin cập nhật về các chương trình khuyến mãi, sản phẩm/ dịch vụ từ Bamboo Airways và các đối tác.