Thông cáo báo chí

  • Trụ sở Bamboo Airways tại Hà Nội
  • Tại Tầng 22 tòa nhà The West, 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian Sự kiện Vị trí