Nâng hạng vé tại sân bay

Quý khách vui lòng xem bảng chi tiết dưới đây:  

Hạng đặt chỗ

Phí nâng lên hạng Thương gia (hạng Business) 

Hành trình <= 400 dặm 

Hành trình > 400 dặm

Hành trình Hà Nội – Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại 

Economy Saver Max

Economy Saver

Economy Smart

Economy Flex

1.600.000 VND 

2.700.000 VND 

3.200.000 VND 

Lưu ý: 

- Mức phí đã bao gồm VAT

- Áp dụng từ ngày 26/09/2023 cho đến khi có thông báo mới cho các vé khởi hành từ 26/09/2023

- Phí nâng hạng dịch vụ áp dụng cho 1 khách người lớn hoặc trẻ em (từ 2 đến 11 tuổi) / 1 chặng, miễn phí đối với em bé (dưới 2 tuổi) đi cùng. Trong trường hợp nâng hạng dịch vụ cho khách là người lớn và em bé đi kèm gây vượt số lượng em bé được chấp nhận trên khoang dịch vụ đó, việc nâng hạng không được áp dụng

– Đối với hành trình nội địa Việt Nam: áp dụng trong khung 3 giờ trước giờ khởi hành tại sân bay

- Đối với hành trình Quốc tế: áp dụng trong khung 5 giờ trước giờ khởi hành tại sân bay

– Các dịch vụ được hưởng sau khi nâng hạng dịch vụ: Các dịch vụ theo tiêu chuẩn hạng Thương gia (hạn Business), ngoại trừ:

  • Các điều kiện vé (hoàn, huỷ, đổi vé): áp dụng theo điều kiện vé ban đầu. 

  • Suất ăn: Phục vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ của hạng vé ban đầu. Suất ăn theo tiêu chuẩn của hạng Thương gia (hạng Business) được phục vụ tuỳ thuộc vào khả năng cung ứng tại thời điểm nâng hạng dịch vụ. 

So that we can assist you with your class upgrade request, please contact our Customer Service Hotline 19001166 or email 19001166@bambooairways.com