Gỡ tình trạng làm thủ tục

Trường hợp cần thay đổi kế hoạch bay sau khi đã làm thủ tục trực tuyến, hành khách có thể tự thực hiện việc huỷ tình trạng làm thủ tục theo 2 cách:

Cách 1: Gỡ trạng thái làm thủ tục ngay khi hệ thống vừa xác nhận đã làm thủ tục thành công
Cách 2: Truy cập website Bamboo Airways để thực hiện các bước gỡ trạng thái làm thủ tục

Sau khi tiến hành làm thủ tục tại bước 5,

Bước 6: Khi hoàn tất thủ tục, hệ thống sẽ hiển thị thông báo check-in thành công. Tại đây, hành khách có thể lựa chọn in thẻ lên máy bay cho mình hoặc người đi cùng và gửi qua email (thư điện tử) hoặc lựa chọn huỷ tình trạng làm thủ tục bằng cách chọn tính năng “Gỡ check-in” phía cuối trang tiện ích:

Bước 7: Chọn tên hành khách cần gỡ làm thủ tục và chọn “Gỡ check-in”:

 Hệ thống xác nhận đã hoàn tất Gỡ check-in

Bước 1: Truy cập trang chủ Bamboo Airways, chọn mục “Thông tin hành trình”, sau đó chọn “Gỡ tình trạng làm thủ tục”.

Bước 2: Chọn:

Nhập Mã đặt chỗ hoặc số vé điện tử và Họ của hành khách cần gỡ tình trạng làm thủ tục, bấm "Làm thủ tục".

Bước 3: Chọn tên hành khách và chặng bay cần gỡ check-in, chọn "Gỡ check-in" và bấm “Tiếp tục”.

Hệ thống xác nhận đã hoàn tất Gỡ check-in.