Đường bay quốc tế khởi hành từ Việt Nam

1. Từ Việt Nam đi Úc và Châu Âu

Áp dụng cho các vé xuất/ xuất lại/ hoàn/ đổi trước ngày 04/11/2023.

Bamboo Economy
Bamboo Premium
Bamboo Business

 

Economy Saver 

Economy Smart 

Economy Flex 

Hành lý xách tay 

7 kg

7 kg

7 kg

Hành lý ký gửi

Người lớn/Trẻ em: 45 kg

Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 45 kg

Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 45 kg

Em bé: 10 kg 

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình (tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

100 USD + chênh lệch (nếu có) 

50 USD + chênh lệch (nếu có)  Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình (Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

200 USD + chênh lệch (nếu có) 

140 USD + chênh lệch (nếu có) 

50 USD + chênh lệch (nếu có)   

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

100 USD

70 USD

50 USD

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

250 USD

140 USD

100 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn 

Chọn ghế ngồi 

Trả phí

Trả phí Trả phí

Phòng chờ thương gia 

Trả phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Trả phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

0.25 

0.50 

1.00  

 

Premium Smart 

Premium Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg

Hành lý ký gửi 

Người lớn/Trẻ em: 50 kg

Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 50 kg

Em bé: 10 kg 

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

50 USD + chênh lệch 
(nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có) 

Đổi tên 

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí 

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

100 USD

50 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Trả phí

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.25 

1.50  

 

Business Smart 

Business Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Người lớn/Trẻ em: 65 kg

Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 65 kg

Em bé: 10 kg 

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có) 

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

50 USD

Miễn phí 

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí  

Phòng chờ thương gia 

Miễn phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.75

2.00

2. Từ Việt Nam đến các nước Đông Bắc Á

Áp dụng cho các vé xuất/ xuất lại/ hoàn/ đổi trước ngày 08/11/2023.

Bamboo Economy
Bamboo Premium
Bamboo Business 

 

Economy Saver Max 

Economy Saver 

Economy Smart 

Economy Flex 

Hành lý xách tay 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Người lớn/Trẻ em: 20 kg 
Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 25 kg 
Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 25 kg 
Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 25 kg 
Em bé: 10 kg 

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng/ Ngoại trừ: Việt Nam – Hàn Quốc: 40 USD 

40 USD + chênh lệch (nếu có) 

15 USD + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng/ Ngoại trừ: Việt Nam – Hàn Quốc: 70 USD 

70 USD + chênh lệch (nếu có) 

30 USD + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)   

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng/ Ngoại trừ: Việt Nam – Hàn Quốc: 50 USD

50 USD

20 USD

20 USD

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng/ Ngoại trừ: Việt Nam – Hàn Quốc: 80 USD

80 USD

50 USD

20 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn 
 

Chọn ghế ngồi 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí

Phòng chờ thương gia 

Trả phí

Quầy thủ tục ưu tiên 

Trả phí

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

Không áp dụng

0.25

0.50

1.00

 

 

Premium Smart 

Premium Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Người lớn/Trẻ em: 40 kg
Em bé: 10 kg

Người lớn/Trẻ em: 40 kg
Em bé: 10 kg

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có)  

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có) 

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 
 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn 
 

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Trả phí 

Trả phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí 

Miễn phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.25 

1.50  

 

 

 

Business Smart 

Business Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2x7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Người lớn/Trẻ em: 50 kg 
Em bé: 10 kg 

Người lớn/Trẻ em: 50 kg 
Em bé: 10 kg 

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có)

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch 
(nếu có)

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Miễn phí 

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Miễn phí 

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Miễn phí  

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí  

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.75

2.00 

3. Từ Việt Nam đến các nước Đông Nam Á

Áp dụng cho các vé xuất/ xuất lại/ hoàn/ đổi trước ngày 21/11/2023.

Bamboo Economy 
Bamboo Premium 
Bamboo Business 

 

 

Economy Saver Max 

Economy Saver 

Economy Smart 

Economy Flex 

Hành lý xách tay 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Không áp dụng 

Người lớn/Trẻ em: 20 kg
Em bé: 10 kg

Người lớn/Trẻ em: 20 kg
Em bé: 10 kg

Người lớn/Trẻ em: 20 kg
Em bé: 10 kg

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng  

30 USD + chênh lệch (nếu có) 

15 USD + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng 

60 USD + chênh lệch (nếu có) 

30 USD + chênh lệch (nếu có) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Đổi tên 

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng

40 USD

20 USD

20 USD

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Không áp dụng 

70 USD

50 USD

20 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn 
 

Chọn ghế ngồi 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Phòng chờ thương gia 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Trả phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

Không áp dụng 

0.25

0.50

1.00

 

 

 

Premium Smart 

Premium Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi 
 

Người lớn/Trẻ em: 30 kg
Em bé: 10 kg

Người lớn/Trẻ em: 30 kg
Em bé: 10 kg

Suất ăn 

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có) 

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)  

10% giá vé người lớn 

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Trả phí 

Trả phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí 

Miễn phí 

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.25 

1.50  

 

 

 

Business Smart 

Business Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi 
(Người lớn/ Trẻ em) 

40 kg 

40 kg 

Hành lý ký gửi 
(Em bé) 

10 kg 

10 kg 

Suất ăn

Đã bao gồm

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay)

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Đổi chuyến bay/đổi hành trình 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Đổi tên

Không áp dụng

Hoàn vé 
(tối thiểu 05 tiếng trước giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Miễn phí

Hoàn vé 
(Trong vòng 05 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành từng chặng bay) 

20 USD

Miễn phí

Trẻ em 
(từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé 
(dưới 2 tuổi)

10% giá vé người lớn

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia

Miễn phí

Miễn phí

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí

Miễn phí

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

1.75

2.00

 

 

*Lưu ý: Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT.

Tham khảoQuy định hoàn/huỷ/đổi vé đối với các thành phần cấu thành giá vé