Hoàn, hủy, đổi vé

I. Quy định hoàn/huỷ/đổi vé đối với các thành phần cấu thành giá vé

1. Giá vé cơ bản:
Đối với giá vé cơ bản, hoàn/huỷ/đổi vé sẽ được miễn phí hoặc tính phí theo các mức phí khác nhau, tuỳ thuộc vào loại hành trình và hạng giá vé. Thông tin chi tiết vui lòng kiểm tra Điều kiện giá vé TẠI ĐÂY.

 

2. Thuế, phí, phụ thu:

Thuế, phí, phụ thu

Tự nguyện Không tự nguyện
Hoàn Đổi Hoàn Đổi
Phí xuất vé X X X X
Phụ thu quản trị hệ thống V V V X
Phụ thu xăng dầu V V V X
Thuế sân bay và các loại thuế nộp cho nhà chức trách V V V X
Thuế giá trị gia tăng V V V X

 

Giải thích:

  • Tự nguyện: Xuất phát từ nhu cầu của hành khách
  • Không tự nguyện: Xuất phát từ hãng (trong trường hợp hãng hủy/ đổi chuyến vì lý do khai thác hoặc xảy ra tình huống bất thường, đặc biệt)
  • X: Không cho phép hoàn/ đổi
  • V: Cho phép hoàn/ đổi

 

3. Phí dịch vụ bổ trợ:
- Đối với phí hoàn, huỷ, đổi các hành trình/chuyến bay trước đó, không cho phép hoàn/đổi dưới mọi trường hợp.

- Đối với phí dịch vụ bổ trợ (bao gồm chọn ghế ngồi, mua thêm hành lý, bảo hiểm, nâng hạng dịch vụ tại sân bay, làm thủ tục ưu tiên,...):

  • Cho phép hoàn/đổi trong trường hợp huỷ/đổi chuyến không tự nguyện
  • KHÔNG cho phép hoàn/đổi trong trường hợp huỷ/đổi chuyến tự nguyện

II. Nguyên tắc hoàn/hủy/đổi vé

- Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT;

- Phí hoàn vé/hủy vé/đổi chuyến bay/đổi hành trình sẽ áp dụng cho hành khách người lớn và trẻ em. Không áp dụng phí với hành khách em bé (dưới 2 tuổi);

- Tính lại giá, thuế, phí cho toàn bộ hành trình đối với vé hoàn/huỷ;

- Tính lại giá, thuế, phí của hành trình chưa sử dụng đối với vé đổi hành trình/ngày giờ bay;

- Chỉ được phép thay đổi vé sang hạng đặt chỗ tương đương hoặc cao hơn;

- Khách phải trả phí hoàn/huỷ/đổi và chênh lệch giá vé phát sinh (nếu có);

- Trong trường hợp kết hợp nhóm giá, điều kiện chặt nhất sẽ được áp dụng;

- Được phép huỷ vé trong ngày xuất vé ngoại trừ nếu xuất vé trong ngày khởi hành đầu tiên của hành trình thì không được phép huỷ vé;

- Phụ thu quản trị hệ thống, phụ thu xăng dầu và các loại thuế sẽ được hoàn lại trong trường hợp vé có điều kiện được phép chi hoàn.

 

*Phí xử lí hồ sơ:

  • Với vé nội địa: Phụ thu 100,000VNĐ/chặng với các chặng bay xuất phát từ Hà Nội/TP.HCM/Đà Nẵng/Phú Quốc/Nha Trang/Đà Lạt/Cần Thơ/Huế/Hải Phòng/Buôn Ma Thuột/Vân Đồn/Vinh và 50,000VNĐ/chặng với các chặng bay còn lại.
  • Với vé quốc tế: Phụ thu 10USD/chặng (sẽ được quy đổi sang VND theo tỷ giá tại thời điểm hoàn phí).

Các mức phí trên áp dụng với hành khách bay là người lớn, với trẻ em mức phí xử lí hồ sơ bằng 50% mức phí người lớn.