This page is only available in the current language.

Các hạng vé & giá vé

Để quý khách thực hiện các chuyến bay linh động và thuận lợi, Bamboo Airways tạo điều kiện cho phép khách hàng được thay đổi giờ bay, ngày bay, hành trình bay cũng như hoàn hủy vé với điều kiện áp dụng cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN GIÁ VÉ ÁP DỤNG CHO CÁC HÀNH TRÌNH NỘI ĐỊA VIỆT NAM