Bamboo Airways thông báo dần khai thác trở lại toàn bộ mạng lưới đường bay Nội địa bắt đầu từ 1/6/2020 và mở bán lịch bay tới tháng 03/2021, chi tiết xem thêm tại đây

Giá tốt nhất từ 99,000 VND