Bamboo Airways điều chỉnh lịch bay do ảnh hưởng của bão số 9. Vui lòng xem chi tiết tại đây