Bamboo Airways thông báo tạm thời thay đổi lịch bay khai thác trong giai đoạn từ từ 08/07/2020 đến hết 31/07/2020. Chi tiết xem thêm tại đây

Giá tốt nhất từ 36,000 VND