Bamboo Airways thông báo tạm thời thay đổi lịch bay khai thác trong giai đoạn từ từ 01/07/2020 đến hết 07/07/2020. Chi tiết xem thêm tại đây

Giá tốt nhất từ 45,000 VND