Thay đổi mức thuế Giá trị gia tăng cho vé và các dịch vụ khác

Từ 01/07/2024, thuế Giá trị Gia tăng giữ nguyên mức 8%. Trong trường hợp Quý khách chịu mức thuế 10% cho vé và các dịch vụ khác, vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ Khách hàng để hoàn phần chênh thuế.

 

Bảng Phí dịch vụ hành khách chặng nội địa Việt Nam

STT Sân bay Mã sân bay  Thuế AX 
1 Nội Bài  HAN 99.000
2 Đà Nẵng  DAD 99.000
3 Tân Sân Nhất  SGN 99.000
4 Cam Ranh  CXR  99.000
5 Cát Bi  HPH  99.000
6 Vinh  VII  99.000
7 Liên Khương  DLI 99.000
8 Phù Cát  UIH 79.000
9 Thọ Xuân* THD 79.000

 

* Dự kiến khai thác , hiện tại chưa khai thác