Ưu đãi khi đặt phòng khách sạn tại Agoda cho hội viên Bamboo Club

Nhằm nâng cao trải nghiệm cho hội viên, Bamboo Club kết hợp Agoda triển khai chương trình ưu đãi tích lũy điểm thưởng cho hội viên khi đặt phòng khách sạn tại Agoda.

Agoda: là một trong những nền tảng cung cấp dịch vụ du lịch trực tuyến lớn nhất. Agoda hiện đang là đối tác với hơn 2 triệu khách sạn trên toàn thế giới.

1. Nội dung chương trình

Tỉ lệ quy đổi: 

- Tỉ lệ quy đổi: 12,000VNĐ chi tiêu – Tích 1 điểm thưởng Bamboo Club

- Thời gian áp dụng: 16/07/2022 – 04/04/2024

>>> ĐẶT PHÒNG NGAY!

2. Hướng dẫn đặt phòng

Bước 1
Bước 2
Bước 3
Bước 4
Bước 5
Bước 6

Truy cập link www.agoda.com/bambooclub/ chọn ngôn ngữ (nếu cần)/ chọn điểm đến, ngày đi-ngày về và số lượng người.