Thông báo về việc xuất hóa đơn tự động cho khách hàng Bamboo Airways

27/10/2020 - 9:02

This page is only available in the current language.

Căn cứ Thông tư 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019 của Bộ tài chính quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ; Hiệu lực thi hành từ 01/11/2020;

Để đảm bảo việc xuất hóa đơn điện tử được thực hiện đúng theo quy định, Bamboo Airways  xin trân trọng thông báo các nội dung sau:

1. Quy định.

1.1. Thời điểm lập hóa đơn điện tử.

  • Thời điểm lập hóa đơn điện tử xác định theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm
  • Đối với các trường hợp mua dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế chậm nhất không quá năm (5) ngày kể từ ngày chứng từ dịch vụ vận tải hàng không xuất ra trên hệ thống website và hệ thống thương mại điện tử.

1.2. Hóa đơn điện tử.

Đối với chứng từ điện tử dịch vụ vận tải hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử được lập theo thông lệ quốc tế cho người mua là nhân không kinh doanh được xác định là hóa đơn điện tử.

=> Xuất bán vé cho cá nhân: Vé điện tử được xác định là hóa đơn điện tử.

Trường hợp tổ chức kinh doanh mua dịch vụ vận tải hàng không thì chứng từ điện tử dịch vụ hàng không xuất qua website và hệ thống thương mại điện tử không được xác định là hóa đơn điện tử.

=>Xuất bán vé cho tổ chức: Bamboo Airways xuất hóa đơn điện tử.

1.3. Quy định làm tròn số đến đơn vị hàng nghìn đối với giá vé, thuế, phí:

Đối với hóa đơn được cung cấp bởi Bamboo Airways: giá vé, thuế, phí sẽ được làm tròn đến đơn vị nghìn đồng theo quy định chung của Hiệp hội hàng không Quốc tế (IATA).

1.4. Định dạng hóa đơn điện tử.

– Hóa đơn điện tử của Bamboo Airways sử dụng 2 file lưu trữ là PDF và XML. Trong đó file PDF là bản thể hiện của hóa đơn và  XML  là file dữ liệu hóa đơn, có giá trị pháp lý khi chưa bị sửa đổi.

2. Trách nhiệm.

2.1. Đối với các phòng vé Trung tâm (CTO) / Phòng vé sân bay  (ATO);

  • Cập nhật thông tin khách hàng cần xuất Hóa đơn điện tử lên hệ thống xuất hóa đơn tự động của Bamboo Airways.
  • Hóa đơn điện tử sẽ được xuất tự động và gửi về email của khách sau 02 ngày kể từ ngày hệ thống ghi nhận thông tin.
  • Nhân viên các phòng vé có trách nhiệm thông báo với khách hàng về việc xuất hóa đơn. Thời hạn xuất hóa đơn trong vòng 05 ngày kể từ ngày xuất vé .

2.2.  Đối với khối khách hàng Đại lý (Agency) / khách hàng Doanh nghiệp (CA);

  • Bamboo Airways căn cứ theo Hợp đồng kinh tế đã ký để nhập dữ liệu vào hệ thống xuất hóa đơn tự động.
  • Hóa đơn điện tử sau khi xuất sẽ được VNPT gửi về E-mail khách hàng đã đăng ký tại Phụ lục 3 của Hợp đồng kinh tế đã ký.

2.3. Đối với khối khách hàng mua vé trên website.

  • Sau khi kết thúc đặt vé và thanh toán. Khách hàng có nhu cầu xuất hóa đơn về Doanh nghiệp vui lòng nhập thông tin đăng ký trong vòng 72 giờ sau khi thanh toán thành công.
  • Các phát sinh sau này có liên quan đến mã đặt chỗ (đổi vé, mua hành lý, mua chỗ, hoàn vé…) sẽ được tự động xuất về thông tin ban đầu đăng ký.
  • Khách hàng chịu trách nhiệm hoàn toàn về thông tin đã nhập lên hệ thống hóa đơn tự động.

3. Thời gian triển khai

Hóa đơn tự động sẽ được xuất ra theo dữ liệu ngày T+3 và được xuất tự động cho các dữ liệu bán từ ngày 01/11/2020.