Thông báo về việc áp dụng thuế suất thuế GTGT 8% theo Nghị định 15/2022/NĐ-CP

08/02/2022 - 14:45

This page is only available in the current language.

Căn cứ Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 “Quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc Hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển  kinh tế – xã hội”.

Công ty Cổ phần Hàng không Tre Việt ( BAMBOO AIRWAYS ) xin được thông báo triển khai đến toàn bộ Quý khách hàng nội dung điều chỉnh liên quan đến Thuế giá trị gia tăng ( VAT ) như sau:

1/ Giảm thuế giá trị gia tăng:

  • Giảm thuế GTGT đối với Vé máy bay/dịch vụ bổ trợ đang áp dụng mức thuế suất 10%.

2/ Mức thuế giá trị gia tăng áp dụng :  8%

3/ Hiệu lực thi hành:

  • Kể từ ngày 01 /02/2022 đến hết ngày 31/12/2022.

4/ Quy định:

  • Áp dụng cho các vé máy bay/ dịch vụ bổ trợ có hành trình hoàn toàn nội địa Việt Nam, bắt đầu từ  ngày 01/02/2022.

5/ Phạm vi áp dụng.

  • Áp dụng cho toàn bộ Quý khách  hàng mua vé máy bay / dịch vụ bổ trợ của Bamboo Airways.