This page is only available in the current language.

Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

30/05/2023 - 8:30

I/ Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên nămChi Tiết

Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai năm 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

28/04/2023 - 8:30

I/ Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 09.05.2023 II/...

Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

20/03/2023 - 8:00

I/ Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10.04.2023 II/...

Bamboo Airways bổ nhiệm tân Phó Tổng Giám đốc và ra mắt Công ty Cổ phần Hàng hóa Hàng không Tre Việt

04/01/2023 - 17:31

Ngày 3/1/2023, Bamboo Airways công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Phạm Đăng Thanh nắm giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc của hãng, và ra mắt Công ty Cổ...

Bamboo Airways bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ chức vụ Tổng giám đốc

29/07/2022 - 18:17

Ngày 29/7/2022, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt công bố Nghị quyết bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Quân giữ vị trí Tổng giám đốc Công ty kể từ...