This page is only available in the current language.

Trọn bộ quyền năng độc nhất của thẻ hội viên Bamboo Club

04/04/2023 - 11:41

Trở thành hội viên Bamboo Club, Quý khách sẽ có cơ hội… Chi Tiết

Thông báo bảo trì hệ thống Bamboo Club ngày 03/04/2023

03/04/2023 - 16:46

Kính gửi Quý hội viên, Với mục đích mang lại dịch vụ tốt hơn cho tất cả hội viên, Bamboo Club sẽ bảo trì hệ thống từ 19h ngày 03/04/2023...

Bay 01 chuyến – Tặng ngàn điểm dành cho hội viên hạng Đăng ký (Registered)

21/03/2023 - 14:26

Mỗi khách hàng, mỗi hội viên dù gắn bó, hay “mới quen” đều là những món quà vô giá đối với Bamboo Club. Nhằm tri ân tới những hội viên...

Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2023 và Tài liệu họp ĐHĐCĐ

20/03/2023 - 8:00

I/ Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần hàng không Tre Việt Thông báo mời họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 10.04.2023 II/...

[Thông báo] Cập nhật hệ số cộng điểm/ tính chuyến xét hạng hội viên

17/03/2023 - 17:00

Bamboo Club xin trân trọng thông báo tới Quý hội viên những cập nhật mới nhất về hệ số cộng điểm và tính chuyến bay xét hạng hội viên. Nội...