This page is only available in the current language.

Ưu đãi toàn chặng Nội địa và Quốc tế

Hòa vào không khí mở cửa du lịch Quốc tế, Bamboo Airways gửi tới khách hàng chương trình ưu đãi toàn chặng nội địa và quốc tế.

Trong giai đoạn từ 21/03/2022 tới 27/03/2022. Giá vé hành trình nội địa chỉ từ 26.000 VND/chặng; Giá vé hành trình quốc tế chỉ từ 5USD/chặng. 

Kênh bán áp dụng: Website/Ứng dụng di động, các đại lý và phòng vé chính thức của Bamboo Airways

DÀNH CHO CÁC ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ

CHẶNG BAY  GIÁ VÉ 1 CHIỀU

chỉ từ 

GIÁ VÉ KHỨ HỒI

chỉ từ 

GIAI ĐOAN KHAI THÁC MUA
TP. Hồ Chí Minh Bangkok $5 $10 28/04/2022 – 31/05/2022 Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Singapore $5 $10 29/04/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Melbourne $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Sydney $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
Hà Nội Đài Bắc $199 $332 21/03/2022- 29/10/2022 Đặt ngay
Hà Nội Narita $299 $500 21/03/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
Hà Nội Frankfurt $99 $150 21/03/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
Hà Nội London $99 $150 22/03/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay
Hà Nội Melbourne $99 $150 27/04/2022 – 29/10/2022 Đặt ngay

Giai đoạn bán áp dụng: từ 00h00 ngày 21/03/2022 đến  23h59 ngày 27/03/2022

Giai đoạn bay áp dụng: 21/03/2022 – 29/10/2022 (một số đường bay sẽ áp dụng theo lịch bay thực tế)

Hành trình áp dụng: Cho các hành trình xuất phát từ Việt Nam đi

Hạng vé áp dụng: Economy Saver

Điều kiện áp dụng: Theo điều kiện của hạng giá vé đã mua

DÀNH CHO CÁC ĐƯỜNG BAY NỘI ĐỊA

CHẶNG BAY GIÁ VÉ 1 chiều (chỉ từ) GIAI ĐOAN KHAI THÁC MUA
Hành trình nội địa từ Hà Nội
Hà Nội Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Quy Nhơn 26.000VND 1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội  Phú Quốc 263.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Pleiku 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Tuy Hoà 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Cần Thơ 126.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Đồng Hới 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội  Rạch Giá 126.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hà Nội Huế 26.000VND 1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
Đặt ngay
Hành trình nội địa từ TP. Hồ Chí Minh
TP. Hồ Chí Minh Vinh 126.000VND 1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Vân Đồn 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Đồng Hới 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Chu Lai 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Thanh Hoá 126.000VND 1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
TP. Hồ Chí Minh Quy Nhơn 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hành trình nội địa từ Đà Nẵng
Đà Nẵng ✈ Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng Phú Quốc 126.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng Hải Phòng 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng Vinh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng Đà Lạt 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Nẵng Pleiku 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hành trình nội địa khác
Cam Ranh Hà Nội 126.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Cam Ranh TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Lạt Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Lạt  TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Phú Quốc TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Buôn Mê Thuột Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Buôn Mê Thuột  TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Pleiku TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Huế TP. Hồ Chí Minh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Điên Biên Hà Nội 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hải Phòng Quy Nhơn 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Quy Nhơn Vinh 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Cam Ranh Hải Phòng 126.000VND 6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Buôn Mê Thuột Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Đà Lạt Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Buôn Mê Thuột Hải Phòng 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hải Phòng Pleiku 263.000VND 1/6-31/8/2022 Đặt ngay
Cam Ranh Đà Nẵng 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Buôn Mê Thuột Đà Nẵng 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Phú Quốc Cần Thơ 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Hải Phòng Phú Quốc 263.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Pleiku Vinh 126.000VND 6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Phú Quốc Rạch Giá 26.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay
Điện Biên TP. Hồ Chí Minh 126.000VND 21/3-31/3/2022
1/4-7/4/2022
13/4-27/4/2022
6/5-31/5/2022
1/6-31/8/2022
6/9-30/9/2022
1/10-31/10/2022
Đặt ngay

Kênh bán áp dụng: Website/Ứng dụng di động, các đại lý và phòng vé chính thức của Bamboo Airways.

Giai đoạn bán áp dụng: 19h00 ngày 21/03/2022 – 23h59 ngày 27/03/2022

Giai đoạn bay áp dụng: 21/03/2022 – 29/10/2022

Giai đoạn bay loại trừ: 8/4/2022-12/4/2022, 28/4/2022-4/5/2022, 20/05/2022-16/08/2022, 1/9/2022-5/9/2022

Đường bay áp dụng: Tất cả các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác

Hạng vé áp dụng: Economy Saver

Điều kiện áp dụng: Áp dụng theo hạng vé đã mua

* Lưu ý:

– Ưu đãi áp dụng trên giá cơ bản và chưa bao gồm thuế, phí và phụ thu

– Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực

Khách hàng có thể tải và cài đặt Ứng dụng di động Mobile App theo các đường dẫn sau:

  • Dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành Android: TẠI ĐÂY
  • Dành cho thiết bị sử dụng hệ điều hành iOS: TẠI ĐÂY

Mọi thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp về chương trình, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

  • Hotline: 19001166

Bamboo Airways – Hãng hàng không của sự hiếu khách