This page is only available in the current language.

Ưu đãi 30% Đấu giá Nâng hạng ghế các chuyến bay quốc tế

Đấu giá Nâng hạng ghế nay đã áp dụng trên các đường bay quốc tế!!

Bạn đang có Đặt chỗ hạng Economy với Bamboo Airways, bạn mong muốn được tận hưởng sự thoải mái và tiện nghi dành riêng cho hành khách hạng Business trên những chuyến bay quốc tế?

Tham gia Đấu giá Nâng hạng ghế ngay để có cơ hội trải nghiệm hạng ghế Business cùng Bamboo Airways với mức đấu giá ưu đãi tới 30%*.

  • Thời gian đấu giá: 30/11/2022 – 30/12/2022
  • Thời gian bay: 01/03/2023 – 28/10/2023**
  • Đường bay áp dụng: tất cả các đường bay quốc tế đang được Bamboo Airways khai thác

* Áp dụng ưu đãi đối với mức đấu giá giới hạn dưới.

** Không áp dụng ưu đãi cho các giai đoạn bay sau (Giai đoạn bay loại trừ).

Ngoài các giai đoạn loại trừ này, bạn sẽ được đấu giá với mức giá thông thường.

GIAI ĐOẠN BAY LOẠI TRỪ

Đường bay Giai đoạn bay loại trừ
Từ Đến
TP. Hồ Chí Minh – Bangkok 28/04/2023 29/04/2023
15/04/2023 17/04/2023
27/05/2023 06/08/2023
31/08/2023 02/09/2023
Bangkok – TP. Hồ Chí Minh 01/05/2023 02/05/2023
12/04/2023 14/04/2023
27/05/2023 06/08/2023
03/09/2023 05/09/2023
Hà Nội – Singapore

TP.Hồ Chí Minh – Singapore

28/04/2023 29/04/2023
27/05/2023 06/08/2023
31/08/2023 02/09/2023
Singapore – Hà Nội

Singapore – TP. Hồ Chí Minh

01/05/2023 02/05/2023
27/05/2023 06/08/2023
03/09/2023 05/09/2023
 Hà Nội – Narita 15/03/2023 14/04/2023
28/04/2023 07/05/2023
12/08/2023 20/08/2023
Narita – Hà Nội 22/03/2023 22/04/2023
28/04/2023 07/05/2023
09/08/2023 13/08/2023
Hà Nội – Incheon  27/04/2023 01/05/2023
29/09/2023 03/10/2023
Incheon – Hà Nội  29/04/2023 02/05/2023
23/09/2023 29/09/2023
 Hà Nội – Taipei 27/04/2023 01/05/2023
01/07/2023 12/08/2023
31/08/2023 02/09/2023
10/10/2023 12/10/2023
Taipei – Hà Nội 29/04/2023 02/05/2023
07/07/2023 29/07/2023
03/09/2023 05/09/2023
06/10/2023 09/10/2023
Hà Nội – Melbourne

TP. Hồ Chí Minh – Melbourne

16/04/2023 30/04/2023
02/07/2023 16/07/2023
24/09/2023 08/10/2023
Melbourne – Hà Nội

Melbourne – TP. Hồ Chí Minh

31/03/2023 14/04/2023
17/06/2023 01/07/2023
09/09/2023 26/09/2023
Hà Nội – Sydney

TP. Hồ Chí Minh – Sydney

14/04/2023 28/04/2023
07/07/2023 21/07/2023
29/09/2023 13/10/2023
Sydney – Hà Nội

Sydney – TP. Hồ Chí Minh

31/03/2023 14/04/2023
26/06/2023 10/07/2023
18/09/2023 02/10/2023
Hà Nội – Gatwich
TP. Hồ Chí Minh – Gatwich

08/04/2023 23/04/2023
12/08/2023 09/09/2023
Gatwich – Hà Nội

Gatwich – TP. Hồ Chí Minh

24/03/2023 07/04/2023
15/07/2023 06/08/2023
Hà Nội – Frankfurt

TP. Hồ Chí Minh – Frankfurt

08/04/2023 23/04/2023
12/08/2023 09/09/2023
Frankfurt – Hà Nội

Frankfurt – TP. Hồ Chí Minh

24/03/2023 07/04/2023
15/07/2023 06/08/2023

Để tìm hiểu thêm thông tin chi tiết về sản phẩm, vui lòng tham khảo dưới đây: