This page is only available in the current language.

Gặp sự cố khi thanh toán

Chúng tôi rất tiếc khi trải nghiệm thanh toán của bạn không thuận lợi. Để nhanh chóng xử lý vấn đề, vui lòng gửi thông tin cho chúng tôi qua những kênh dưới đây:

Liên hệ  Văn phòng, Chi nhánh  Liên hệ qua mạng xã hội
Hội viên Bamboo Club liên hệ Câu hỏi thường gặp         

Nếu bạn không cần trợ giúp nhưng muốn góp ý và chia sẻ đề xuất để chúng tôi có thể làm tốt hơn, hãy gửi phản hồi cho chúng tôi .