This page is only available in the current language.

Thiết bị y tế cá nhân

Bamboo Airways chỉ chấp nhận một số loại thiết bị y tế như sau:

– Bình khí ôxy hoặc bình khí nhỏ sử dụng trong y tế

– Bình khí ga theo quy định tại Nhóm 2.2 của Doc 9284 dùng cho chân, tay giả cơ khí.

– Các loại thuốc y tế không có chất phóng xạ (gồm cả bình xịt)

– Máy tạo nhịp tim đồng vị phóng xạ hoặc các thiết bị y tế khác cấy trong cơ thể.

– Các thiết bị y tế điện tử cầm tay (máy khử rung tim-AED, máy xông khí, máy thở áp lực dương liên tục-CPAP,…) chứa pin lithium metal hoặc lithium ion (Đáp ứng các yêu cầu về thử nghiệm quy định tại tiểu mục 38.3, phần III, Sổ tay hướng dẫn thử nghiệm tiêu chuẩn của Liên Hợp Quốc )

– Các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa ít hơn 02g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ dưới 100Wh.

– Pin dự phòng cho các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa ít hơn 02g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ dưới 100Wh

– Các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa từ 02g đến 08g lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ từ 100 Wh đến 160 Wh

– Pin dự phòng cho các thiết bị y tế điện tử cầm tay sử dụng pin lithium metal chứa từ 02 gam đến 08 gam lithium hoặc pin lithium ion có mức Watt-giờ từ 100 Wh đến 160 Wh

– Nhiệt kế hoặc dụng cụ đo nhiệt độ y tế loại nhỏ chứa thủy ngân