This page is only available in the current language.

Quy định về sức khỏe

Giấy chứng nhận tiêm chủng và/hoặc tiêm phòng có thể là điều kiện bắt buộc khi nhập cảnh vào một số quốc gia. Việc lấy giấy xác nhận được thực hiện ở một số cơ sở y tế tại địa phương (bệnh viện, phòng khám đa khoa quốc tế…)