This page is only available in the current language.

Nâng hạng vé tại sân bay

Quý khách vui lòng xem chi tiết bảng dưới đây:

Hạng đặt chỗ Nâng hạng dịch vụ lên hạng Business (Thương gia)
Chặng bay dưới 400 dặm Chặng bay từ 400 dặm trở lên Chặng bay Hà Nội – Tp. Hồ Chí Minh và ngược lại
Economy Flex

Economy Smart

Economy Saver

Economy Saver Max

1.500.000 VNĐ 2.500.000 VNĐ 3.000.000 VNĐ

Lưu ý: Mức phí chưa bao gồm VAT.

– Phí nâng hạng dịch vụ áp dụng cho 1 khách người lớn hoặc trẻ em (từ 2-11 tuổi)/1 chặng bay, miễn phí đối với đối tượng em bé (dưới 2 tuổi) đi cùng; Trong trường hợp nâng hạng dịch vụ cho người lớn và em bé đi kèm gây vượt số lượng em bé được chấp nhận trên khoang dịch vụ đó: không được nâng hạng dịch vụ.

– Áp dụng trong khung 03 giờ tại sân bay;

– Các dịch vụ được hưởng sau khi nâng hạng: các dịch vụ theo tiêu chuẩn hạng Business ngoại trừ:

  • Điều kiện vé (hoàn hủy đổi vé): áp dụng theo điều kiện vé ban đầu.
  • Suất ăn: Phục vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ của hạng vé ban đầu. Suất ăn theo tiêu chuẩn hạng Business được phục vụ tùy thuộc vào khả năng cung ứng tại thời điểm nâng hạng dịch vụ.

Để được hỗ trợ nâng hạng vé, Hành khách vui lòng liên hệ Trung tâm dịch vụ khách hàng theo số 19001166 hoặc gửi mail về địa chỉ [email protected]