This page is only available in the current language.

Vận chuyển/Viễn thông

Viettel
Chương trình đổi điểm hai chiều giữa Bamboo Club và Viettel++ dành cho hội viên

Kính gửi Quý hội viên,

Nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho hội viên, Bamboo Club hợp tác với Viettel triển khai chương trình đổi điểm 2 chiều giữa Bamboo Club và Viettel++. Hội viên Bamboo Club được tích điểm sau chuyến bay, có thể dùng điểm thưởng đó đổi sang dịch vụ của Bamboo Airways hoặc của các đối tác khác.

1284×92823
Chương trình đổi điểm hai chiều giữa Bamboo club và GrabRewards dành cho hội viên

Kính gửi Quý hội viên,

Nhằm mang đến những trải nghiệm thú vị cho hội viên, Bamboo Club hợp tác với GrabRewards triển khai chương trình đổi điểm 2 chiều giữa Bamboo Club và GrabRewards. Hội viên Bamboo Club được tích điểm sau chuyến bay, có thể dùng điểm thưởng đó đổi sang dịch vụ của Bamboo Airways hoặc của các đối tác khác..