This page is only available in the current language.

Ẩm thực/Làm đẹp

slider-mobile-phòng_tập_California-vi
Ưu đãi đăng ký gói tập tại California Fitness & Yoga Centers cho hội viên Bamboo Club

Kính gửi Quý hội viên,

Nhằm nâng cao quyền lợi hội viên, Bamboo Club kết hợp California Fitness & Yoga Centers (CFYC) triển khai chương trình ưu đãi cho hội viên khi đăng ký gói tập dài hạn tại CFYC.