Hướng dẫn thanh toán trực tuyến

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của Bamboo Airways. Với Bamboo Airways, Quý khách có thể lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp một cách dễ dàng. Vui lòng tham khảo hướng dẫn thanh toán trả ngay và trả sau dưới đây:

THANH TOÁN TRẢ NGAY