This page is only available in the current language.

1. Bảng phí mua thêm Hành lý xuất phát từ Việt Nam

Cân hành lý Mua trước qua Website/call center/đại lý/ phòng vé (VND) Mua tại sân bay (VND)
1 kg —– 315,000
5kg 250,000 —–
10kg 360,000 —–
15kg 420,000 —–
20kg 530,000 600,000
25kg 630,000 —–
30kg 840,000 —–
35kg 1000,000 —–
40kg 1,150,000 —–

2. Phí cho Dịch vụ chọn chỗ ngồi

Vị trí ghế/khách/chặng Xuất phát từ Việt Nam (VNĐ)
Hạng vé Bamboo Business Miễn phí
Hàng đầu (5 hàng ghế đầu tiên khoang Phổ Thông) 150,000
Ghế rộng chân 250,000
Ghế tiêu chuẩn 100,000

3. Phụ thu thay đổi

Thay đổi/khách/chặng Xuất phát từ Việt Nam (VNĐ)
Tên 800,000
Ngày giờ bay, chặng bay 800,000
Nâng hạng 800,000

4. Phí hoàn

Phí hoàn/khách/chặng Xuất phát từ Việt Nam (VNĐ)
Hạng Thương gia Business 1,000,000
Không được phép với vé nâng hạng từ Plus, Eco
Hạng phổ thông Bamboo Eco, Bamboo Plus Không được phép

5. Giá vé trẻ em và em bé

Giá vé Xuất phát từ Việt Nam (VNĐ)
Trẻ em 75% giá vé người lớn
Em bé 200,000