Press Release

  • Tại Tầng 22 tòa nhà The West, 265 đường Cầu Giấy, Hà Nội
  • Trụ sở Bamboo Airways tại Hà Nội
Time Event Location