This page is only available in the current language.

Hoàn, hủy, đổi vé

QUY ĐỊNH HOÀN/HUỶ/ĐỔI VÉ:

1. Quy định hoàn tiền các thành phần cấu thành giá vé

Loại Base Fare Phụ thu quản trị hệ thống Phí tiện ích thanh toán Thuế sân bay, thuế thu hộ Phí dịch vụ tại phòng vé Phí thanh toán tại phòng vé/Ngừng thu từ 5/5/2022 Phí dịch vụ bổ trợ Phí hoàn/ đổi Phụ thu nhiên liệu
Hoàn vé tự nguyên ✔(*) X X X X X

(*) Đối với hoàn vé tự nguyện: Trường hợp đổi từ hạng không được hoàn sang hạng được hoàn, khi hoàn vé, giá vé cơ bản ban đầu trước khi đổi sẽ không hoàn lại

Giải thích:

✔ Được phép hoàn

X Không được phép hoàn

2. Nguyên tắc hoàn/huỷ/đổi vé

– Tính lại giá, thuế, phí cho toàn bộ hành trình đối với vé hoàn/huỷ;

– Tính lại giá, thuế, phí của hành trình chưa sử dụng đối với vé đổi hành trình;

– Chỉ được phép thay đổi vé sang hạng đặt chỗ tương đương hoặc cao hơn;

– Khách phải trả phí hoàn/huỷ/đổi và chênh lệch giá vé phát sinh (nếu có).

Xem thêm: