CHUYỂN NHƯỢNG ĐIỂM THƯỞNG

Quy trình chuyển nhượng điểm thưởng

1. Yêu cầu chuyển nhượng

2. Thanh toán phí

3. Trừ điểm

Chuyển nhượng điểm thưởng

Thông báo:

Người chuyển nhượng

Số hội viên

Số điểm khả dụng 0 
Mua điểm thưởng

Số điểm đã chuyển nhượng trong năm

Người nhận

Chi tiết chuyển nhượng

Ít nhất /giao dịch, Nhiều nhất /năm. Phí giao dịch: 0 VND/điểm (bao gồm thuế)

Hoá đơn VAT

Số điểm chuyển nhượng

0

Phí chuyển nhượng (bao gồm thuế VAT)

0 VND