Giá vé đặc biệt
Bamboo Airways áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá dành cho một số nhóm hành khách đặc biệt tại thị trường Việt Nam:
Hành khách cao tuổi

Đối với Quý khách là người cao tuổi từ đủ 60 tuổi trở lên có quốc tịch Việt Nam, Bamboo Airways áp dụng mức giá ưu đãi bằng 85% giá vé trên các nhóm giá thuộc khoang Bamboo Economy (mức giá chưa bao gồm thuế phí).

Kênh bán áp dụng: Các phòng vé chính thức của Bamboo Airways, bao gồm phòng vé trung tâm và phòng vé giờ chót tại sân bay.

Điều kiện đi kèm: Quý khách xuất trình và nộp lại bản sao giấy tờ tùy thân khi mua vé

Hành trình áp dụng: Hành trình nội địa Việt Nam

Hạng vé áp dụng: Bamboo Economy (Y, W, S, B, H, K, L, M, N, Q)

 

Hành khách khuyết tật

Đối với Quý khách là người khuyết tật nặng/đặc biệt nặng có quốc tịch Việt Nam, Bamboo Airways áp dụng mức giá ưu đãi bằng 85% giá vé trên các nhóm giá thuộc khoang Bamboo Economy (mức giá chưa bao gồm thuế phí).

Kênh bán áp dụng: Các phòng vé chính thức của Bamboo Airways, bao gồm phòng vé trung tâm và phòng vé giờ chót tại sân bay.

Điều kiện đi kèm: Quý khách xuất trình giấy xác nhận khuyết tật được chủ tịch UBND xã/phường/quân/huyện/thành phố, cấp theo quy định tại thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLDTBXH-BYT-BGDT ngày 28/12/2012 quy điịnh về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Hành trình áp dụng: Hành trình nội địa Việt Nam

Hạng vé áp dụng: Bamboo Economy (Y, W, S, B, H, K, L, M, N, Q)

Hành khách hộ khẩu thường trú tại Côn Đảo

Đối với Quý khách có hộ khẩu thường trú tại Côn Đảo có quốc tịch Việt Nam, Bamboo Airways áp dụng mức giá ưu đãi bằng 90% giá vé trên các nhóm giá thuộc khoang Bamboo Economy (mức giá chưa bao gồm thuế phí).

Kênh bán áp dụng: Các phòng vé chính thức của Bamboo Airways, bao gồm phòng vé trung tâm và phòng vé giờ chót tại sân bay.

Điều kiện đi kèm: Bản sao Hộ khẩu; Bản sao chứng minh thư nhân thân

Hành trình áp dụng: Hành trình đi từ/đến Côn Đảo

Hạng vé áp dụng: Bamboo Economy 

Hành khách Quân nhân, Công chức, Viên chức nhà nước đang công tác tại Côn Đảo

Đối với Quý khách có hộ khẩu thường trú tại Côn Đảo có quốc tịch Việt Nam, Bamboo Airways áp dụng mức giá ưu đãi bằng 90% giá vé trên các nhóm giá thuộc khoang Bamboo Economy (mức giá chưa bao gồm thuế phí).

Kênh bán áp dụng: Các phòng vé chính thức của Bamboo Airways, bao gồm phòng vé trung tâm và phòng vé giờ chót tại sân bay

Điều kiện đi kèm: Bản sao quyết định cử công tác, điều động của cơ quan nhà nước chủ quản, Bản sao chứng minh thư nhân dân

Hành trình áp dụng: Hành trình đi từ/đến Côn Đảo

Hạng vé áp dụng: Bamboo Economy