Điều kiện giá vé global

Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/03/2024 và đổi từ ngày 08/03/2024

Bamboo Economy 
Bamboo Business 

 

Economy Saver Max 

Hot Deal

Economy Smart

Economy Flex 

Hành lý xách tay 

7 kg

7kg

7 kg

7 kg

Hành lý ký gửi 
(Người lớn/ Trẻ em)

Trả phí

20kg

Trả phí

20kg
Hành lý ký gửi 
(Em bé)
Trả phí Trả phí Trả phí Trả phí

Suất ăn 

Phục vụ theo tiêu chuẩn phục vụ của từng hành trình

Thay đổi chuyến bay/hành trình
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

30 USD + chênh lệch (nếu có)

30 USD + chênh lệch (nếu có)

25 USD + chênh lệch (nếu có)

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Thay đổi chuyến bay/hành trình
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

Không áp dụng

Không áp dụng

30 USD + chênh lệch (nếu có)

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Đổi/Hiệu chỉnh họ tên

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Không áp dụng

Đảo trật tự họ tên 108.000 VNĐ 108.000 VNĐ 108.000 VNĐ 108.000 VNĐ

Hoàn vé
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

Không áp dụng

Không áp dụng

25 USD (*)

15 USD (*)

Hoàn vé (Trong vòng 03 tiếng
trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

Không áp dụng

Không áp dụng

30 USD (*)

15 USD (*)

Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn

Em bé (dưới 2 tuổi)  

10 USD/chặng

Goshow (đổi chuyến tại sân bay) 

Không áp dụng

Không áp dụng Không áp dụng

Miễn phí

Nâng hạng dịch vụ tại sân bay 

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Chọn ghế ngồi 

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Miễn phí

Phòng chờ thương gia 

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Quầy thủ tục ưu tiên 

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Trả phí

Trễ chuyến 700.000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 700.000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) Không áp dụng Không áp dụng

Hệ số cộng điểm Bamboo Club 

0,25

0,25

0,5

1,00

 

Business Smart  

Business Flex 

Hành lý xách tay 

2 x 7 kg 

2 x 7 kg 

Hành lý ký gửi
(Người lớn/ Trẻ em)

40 kg

Hành lý ký gửi
(Em bé)
Trả phí

Suất ăn 

Phục vụ theo tiêu chuẩn phục vụ của từng hành trình

Thay đổi chuyến bay/hành trình
(Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

15 USD + chênh lệch (nếu có)

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Thay đổi chuyến bay/hành trình
(Trong vòng 03 tiếng trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

25 USD + chênh lệch (nếu có)

Miễn phí + chênh lệch (nếu có)

Đổi/Hiệu chỉnh họ tên

Không áp dụng

Đảo trật tự họ tên 108.000 VNĐ

Hoàn vé (Trước giờ khởi hành tối thiểu 03 tiếng) 

25 USD

15 USD

Hoàn vé (Trong vòng 03 tiếng
trước giờ khởi hành và sau giờ khởi hành) 

25 USD

15 USD

Trẻ em (từ 2 đến dưới 12 tuổi) 

75% giá vé người lớn 

Em bé (dưới 2 tuổi)  

10 USD/chặng 

Goshow (đổi chuyến tại sân bay) 

Không áp dụng

Miễn phí 

Nâng hạng dịch vụ tại sân bay 

Miễn phí 

Miễn phí 

Chọn ghế ngồi 

Miễn phí 

Miễn phí 

Phòng chờ thương gia 

Miễn phí 

Miễn phí 

Quầy thủ tục ưu tiên 

Miễn phí 

Miễn phí  

Trễ chuyến Không áp dụng Không áp dụng
Hệ số cộng điểm Bamboo Club 1,75 2,00

 

Lưu ý:

  • Tất cả các phí trên đã bao gồm VAT (ngoại trừ giá vé của em bé dưới 2 tuổi)
  • Phí hoàn vé, phí thay đổi chuyến bay/ hành trình, phí đảo trật tự họ tên áp dụng theo đầu vé (phí/ 1 người/1 lần đổi)

(*) Đối với các hạng giá vé Economy Smart và Economy Flex được phép hoàn vé theo hai cách:

  • Hoàn vé bằng tiền mặt bằng 100 % giá vé (có thu phí hoàn)
  • Hoàn bằng voucher định danh có giá trị 105% số tiền chi hoàn (có thu phí hoàn)

 

Tham khảo: