This page is only available in the current language.

Hành lý dễ bị hư hỏng hoặc thất lạc

Bamboo Airways luôn cố gắng vận chuyển hành lý của hành khách đến điểm cuối của hành trình một cách an toàn, nhanh chóng. Trong mọi trường hợp, Bamboo Airways sẽ nỗ lực hết sức để giải quyết các vấn đề bất thường liên quan đến hành lý như trường hợp hành lý đến chậm hoặc có hư hỏng tại điểm đến. 

Tài sản bị bỏ quên trên máy bay
  

Tài sản của hành khách bị bỏ quên trên máy bay nếu được tìm thấy sẽ được lưu giữ tại sân bay đến. Hành khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin về tài sản bỏ quên này.

Hành lý ký gửi không có người nhận

hanh-ly-that-lac-san-bay

Tại sân bay, hành khách nhận lại hành lý của mình khi đến nơi giao nhận tại điểm đến hoặc điểm dừng. Nếu quý khách không nhận lại hành lý của mình trong thời gian thích hợp (tối đa 03 ngày), Bamboo Airways có thể thu phí lưu giữ hành lý đó.

Bamboo Airways sẽ lưu giữ hành lý ký gửi không có người nhận trong vòng 90 ngày. Sau thời hạn 90 ngày, Bamboo Airways sẽ có toàn quyền quyết định đối với hành lý đó.

Khiếu nại về hành lý

Tại sân bay đến, Quý khách vui lòng liên hệ với nhân viên của chúng tôi tại quầy hành lý thất lạc ngay khi hành khách không nhận được hành lý hoặc phát hiện ra hành lý của mình bị hư hỏng, mất mát. Nhân viên của chúng tôi sẽ tiến hành xác lập biên bản bất thường về hành lý (PIR) cho Quý khách.

Quý khách lưu ý, PIR là cơ sở pháp lý khẳng định về (những) bất thường đã xảy ra với hành lý của Quý khách; và là một trong những căn cứ để Bamboo Airways xem xét giải quyết khiếu nại, bồi thường cho khách sau này.

Mẫu khai báo hành lý bất thường và các yêu cầu/khiếu nại bồi thường kèm theo Biên bản bất thường về hành lý phải được gửi cho chúng tôi theo địa chỉ liên hệ dưới đây với thời hạn như sau:

  • Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp mất đồ bên trong và hư hỏng (*).
  • Gửi ngay hoặc muộn nhất trong vòng 21 ngày kể từ ngày nhận được hành lý, đối với trường hợp hành lý bị vận chuyển chậm.

(*) Bamboo Airways được miễn trừ trách nhiệm đối với hành lý bất thường đối với những trường hợp đã được nêu trong Điều lệ vận chuyển của Chúng tôi. 

Hành lý đến chậm

Trong trường hợp hành lý của hành khách đến chậm, Bamboo Airways sẽ trả tiền bồi thường hành lý ký gửi bị vận chuyển chậm nhằm mục đích hỗ trợ hành khách mua những đồ dùng thiết yếu phục vụ sinh hoạt trong thời gian chờ trả hành lý.

Hành khách được nhận tiền bồi thường cho hành lý ký gửi bị vận chuyển chậm trong trường hợp sau:

  • Hành khách không nhận lại hành lý ký gửi trong vòng 24 giờ kể từ giờ hạ cánh thực tế của tàu bay tại điểm đến trong hành trình bay.
  • Địa chỉ thường trú của khách không cùng tỉnh/ thành phố mà sân bay đến trực thuộc (căn cứ vào giấy tờ tùy thân của khách).

Ngay sau khi tìm thấy hành lý, chúng tôi sẽ liên hệ với quý khách để thống nhất thời gian, địa điểm và phương thức gửi trả hành lý.

Hành lý hư hỏng, thất lạc

Bamboo Airways bồi thường thiệt hại về hành lý cho hành khách dựa trên nguyên tắc chung là bồi thường theo thiệt hại thực tế nhưng không vượt quá mức giới hạn trách nhiệm của Hãng. Hành khách có trách nhiệm chứng minh thiệt hại thực tế đối với hành lý của mình.

Quy định chung về chính sách đền bù hành lý thất lạc:

  • Đối với các chặng bay quốc nội, bồi thường 200,000 VND/kg.
  • Đối với các chặng bay quốc tế, bồi thường 20 USD/kg hoặc ngoại tệ tương đương.

Chính sách về đền bù hành lý hư hỏng trên các chuyến bay nội địa:

Tình trạng của hành lý Mức bồi thường đối với khách hạng phổ thông (VND) Mức bồi thường đối với khách hạng Thương gia (VND)
Gãy tay kéo 150,000 250,000
Gãy bánh xe (áp dụng đối với 1 bánh xe) 150,000 250,000
Đứt dây kéo 150,000 250,000
Nứt hoặc dẹp 300,000 500,000
Rách 150,000 250,000
Lõm vali 150,000 250,000
Vỡ phần đáy túi/vali 200,000 300,000
Hư hỏng toàn bộ túi/vali, không thể sửa chữa 500,000 750,000

Lưu ý:

  • Đối với hành lý bị hư hỏng cùng lúc nhiều bộ phận thì có thể cộng dồn các mức bồi thường tương ứng nhưng tổng mức bồi thường không vượt quá 500,000 VND/1 kiện hành lý của khách hạng phổ thông và 750,000 VND/1 kiện hành lý của khách hạng Thương gia. 
  • Căn cứ khoản 3 Điều 3 Nghị định số 97/2020/NĐ-CP về tăng mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại của người vận chuyển trong vận chuyển bằng đường hàng không ngày 26/8/2020, đối với vận chuyển hành lý, bao gồm cả hành lý ký gửi và hành lý xách tay, mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại do mất mát, thiếu hụt, hư hỏng hoặc do vận chuyển chậm là một nghìn hai trăm tám mươi tám (1.288) đơn vị tính toán (SDR) cho mỗi hành khách.