This page is only available in the current language.

Phương thức thanh toán

Với Bamboo Airways, quý khách có thể lựa chọn hình thức thanh toán yêu thích một cách dễ dàng. Thanh toán trả trước hay trả sau phụ thuộc vào điều kiện áp dụng của từng loại vé.

I/ Thanh toán ngay trực tiếp trên website

Khách hàng có thể lựa chọn thanh toán trực tiếp trên website bằng thẻ thẻ thanh toán quốc tế như VISA, Master Card, American Express, JCB.

Việc thanh toán vé máy bay của khách hàng được thực hiện thông qua cổng thanh toán bảo mật và được mã hóa theo chuẩn công nghiệp 128-bit. Bamboo Airways không lưu lại bất kỳ thông tin thẻ của khách hàng.

Sau khi thanh toán ngay bằng thẻ quốc tế thành công, vé điện tử sẽ được gửi về email mà quý khách đã dùng để đặt chỗ. Khách hàng có thể in vé, ghi vào tin nhắn điện thoại hay ghi nhớ mã đặt chỗ và ra sân bay cung cấp cho người làm thủ tục.

II/ Thanh toán vé máy bay trả sau

Trong trường hợp khách hàng lựa chọn “Thanh toán trả sau”, màn hình sẽ hiển thị mã đặt chỗ và xác nhận “Thanh toán trả sau” (vé vẫn chưa được thanh toán). Khách hàng lưu lại mã đặt chỗ trên chuyến bay và tiến hành các phương thức thanh toán với Bamboo Airways qua chức năng Quản lí đặt chỗ theo đúng thời hạn đặt chỗ quy định. Nếu sau thời hạn đặt chỗ mà khách hàng chưa thanh toán, đặt chỗ của khách hàng sẽ tự động hủy.