This page is only available in the current language.

Quy định về tích điểm bổ sung

Dưới đây là các quy định về tích điểm bổ sung quý khách cần lưu ý:

Các chuyến  bay của Bamboo Airways: hiệu lực trong 12 tháng Lưu giữ bản sao vé, số vé điện tử, thẻ lên máy bay gốc… cho đến khi điểm đã được cộng vào tài khoản và có thông báo email Thời gian tích điểm bổ sung ít nhất sau 5 – 7 ngày chuyến bay được thực hiện
Điểm chỉ được cộng tương ứng với hạng ghế hay hạng dịch vụ Hội viên vui lòng thông báo số thẻ Bamboo Club

Quy trình tích điểm bổ sung:

1. Hội viên có thể truy cập tài khoản của mình trên trang web của Bamboo Airways theo đường link sau:

https://bambooclub.bambooairways.com/xqstage-auth/login?locale=vn

để theo dõi tài khoản điểm Bamboo Club. Chương trình Bamboo Club định kỳ 1 tháng sẽ gửi tới địa chỉ thư điện tử (email) của Hội viên thông báo số điểm đã tích lũy, số điểm đã sử dụng trong kỳ và thời hạn sử dụng của số điểm đã tích lũy.

Nếu điểm không hiển thị trong thông báo tài khoản sau khi Hội viên thực hiện chuyến bay được cộng điểm hoặc sử dụng sản phẩm dịch vụ của các chương trình đối tác, hội viên có thể yêu cầu Bamboo Club cộng điểm bổ sung.

Quý khách có thể thực hiện 1 trong 3 cách sau để  tích điểm bổ sung:

Cách 1: Hội viên tích điểm bổ sung trực tuyến trên giao diện hội viên Bamboo Club.

Bước 1: Truy cập tài khoản Bamboo Club

Bước 2: Vào phần Tích điểm bổ sung

Bước 3: Điền các thông tin chuyến bay của Bamboo Airways cần yêu cầu bổ sung

Bước 4: Gửi yêu cầu  và xem kết quả cộng điểm trên tài khoản hội viên trong vòng 7 ngày.

Cách 2: Hội viên tích điểm bổ sung trực tiếp tại các phòng vé của Bamboo Airways.

Bước 1: Liên hệ trực tiếp và cung cấp thông tin chuyến bay tại các phòng vé gần nhất của Bamboo Airways.

Bước 2: Truy cập tài khoản hội viên để xem kết quả tích điểm bổ sung.

Cách 3: Hội viên gửi thông tin chuyến bay (mã đặt chỗ, số vé…) hoặc ảnh chụp thẻ lên tàu bay tới địa chỉ: [email protected]


2. Thời gian xử lý tích điểm bổ sung:

Với các chuyến bay của Bamboo Airways: Tối đa 7 ngày

Với các chuyến bay của các hãng hàng không đối tác: Tối đa 14 ngày

3. Thông báo kết quả : Hội viên xem kết quả cộng điểm trên tài khoản hội viên.