NGUYÊN TẮC CỘNG ĐIỂM

Việc cộng điểm trên các chuyến bay dành cho hội viên chương trình Bamboo Club sẽ được điều chỉnh bởi các điều kiện áp dụng sau:

1

Hội viên sẽ được cộng điểm theo chặng bay thực tế và đối với hạng vé được cộng điểm theo quy định của Bamboo Club.

Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bay vì các lý do như thời tiết, kỹ thuật, hay các điều kiện bất thường khác mà hội viên không thực hiện hoặc không thể thực hiện được chuyến bay đó thì không được cộng điểm.

2

Trường hợp hội viên được chuyển sang các chuyến bay được cộng điểm khác thì điểm sẽ được cộng cho các chuyến bay thực tế đó.

3

Điểm sẽ không được cộng cho vé đã bị cấm sử dụng, vé đã hết hạn sử dụng, vé thưởng chương trình Bamboo Club, các loại vé miễn giảm của Bamboo Airways

4

Điểm chỉ được cộng theo hạng ghế mua thực tế của hội viên, không theo hạng ghế mà hội viên đã sử dụng trừ khi có thông báo khác.

- Việc cộng điểm chỉ áp dụng cho các khách hàng cá nhân, tên Hội viên trùng khớp với tên trên Chứng minh nhân dân/ hộ chiếu/ căn cước công dân và thẻ lên máy bay.

- Trong trường hợp hội viên đổi vé trước 03 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 05 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế cho vé mua của mình lên hạng ghế cao hơn bằng cách nộp thêm tiền vé chênh lệch thì sẽ được cộng điểm vào tài khoản cho vé mua với hạng ghế được nâng tương ứng.

5

Hội viên nâng hạng ghế mất phí trong vòng 03 giờ khởi hành với bay quốc nội hoặc 05 giờ khởi hành với bay quốc tế: điểm sẽ chỉ được cộng theo hạng ghế mua ban đầu.

Hội viên được nâng hạng ghế miễn phí, nâng hạng ghế bằng cách quy đổi điểm thưởng hoặc theo chính sách bán hàng khác của Bamboo Airways (Các chương trình khuyến mãi thúc đẩy bán hàng) điểm sẽ chỉ được cộng theo hạng ghế mua ban đầu.

6

Hội viên đi bằng vé hạng Thương Gia nhưng bị giảm hạng ghế bắt buộc sẽ được hưởng chế độ đền bù của Bamboo Airways và chỉ được cộng điểm theo hạng ghế thực bay.

7

Hội viên không được cộng thêm điểm khi mua vé cho hành lý quá cước hoặc trả thêm tiền để mua thêm ghế ngồi cho mình trên chuyến bay. Hội viên cũng không được cộng thêm điểm cho việc trả phí nâng hạng dịch vụ Thương gia tại sân bay (trong vòng 03 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc nội và 05 giờ khởi hành đối với chuyến bay quốc tế).

8

Vé đã mua nhưng chưa hoặc không được sử dụng (đã hoặc chưa được hoàn trả) thì tương ứng chưa hoặc không được cộng điểm.

9

Hội viên chương trình Bamboo Club sẽ chỉ được cộng điểm khi mua vé và đặt chỗ với một số hạng đặt chỗ nhất định. Mỗi hạng ghế sẽ tương ứng với một mức cộng điểm khác nhau.

10

Trường hợp hội viên bị thay đổi chuyến bay không tự nguyện sang chuyến bay khác và chuyến bay mới không được cộng điểm thì hội viên sẽ được cộng điểm theo vé đã mua ban đầu.

 

PHƯƠNG PHÁP CỘNG ĐIỂM

1

Hội viên Bamboo Club sẽ tích lũy được điểm xét hạng/ chuyến bay xét hạng trên các chuyến bay được cộng điểm sau:

– Các chuyến bay thường lệ của Bamboo Airways (chuyến bay có số hiệu là QH và do Bamboo Airways khai thác), ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến. 

Công thức tính điểm xét hạng của 1 chuyến bay: 

Điểm xét hạng = [Khoảng cách (dặm) giữa sân bay đi và sân bay đến] x [hệ số thưởng theo hạng vé] x [hệ số thưởng khác*]/10

2

Hội viên Bamboo Club sẽ tích lũy được điểm thưởng trên các chuyến bay được cộng điểm sau:

Các chuyến bay thường lệ do Bamboo Airways khai thác, ngoại trừ chuyến bay thuê chuyến, chuyến bay chuyên cơ. 

Công thức tính điểm thưởng của 1 chuyến bay:

Điểm thưởng = [Khoảng cách (dặm) giữa sân bay đi và sân bay đến] x [hệ số thưởng theo hạng vé] x [hệ số thưởng khác*]

 

* Lưu ý: Trong trường hợp không có thông báo gì khác từ Bamboo Airways, hệ số thưởng khác được quy định bằng 1.

Vé cho trẻ em dưới 2 tuổi, vé giảm giá cho nhân viên (ID), vé giảm cho đại lý (AD), các loại vé trả thưởng, vé đặt theo combo, vé đoàn, các loại vé giảm giá khác… không được cộng điểm. Trường hợp hạng vé không được cộng điểm xét hạng cũng sẽ không được tính là chuyến bay xét hạng.

Nguyên tắc cộng điểm

Danh sách đường bay và khoảng cách dặm để tính điểm
Bộ quyền lợi nhóm giá mới của Bamboo Airways (hiệu lực từ ngày 25/10/2020 đến nay)