Quầy làm thủ tục tự động

Nhằm giúp hành khách thực hiện làm thủ tục, in thẻ lên máy bay, Bamboo Airways cung cấp thêm một lựa chọn làm thủ tục hiện đại và tiện lợi (trước tối thiểu 40 phút trước giờ khởi hành) là Kiosk Check-in với hướng dẫn cụ thể như sau: 

LÀM THỦ TỤC TRÊN KIOSK CHECK-IN 
IN LẠI THẺ LÊN MÁY BAY 

1.1 Bước 1: Truy xuất PNR: 

- Chạm vào màn hình để mở giao diện màn hình chính 

- Lựa chọn ngôn ngữ: 

 • Tiếng Việt 

 • English 

- Chọn chức năng “Làm thủ tục” 


 

- Màn hình Hướng dẫn làm thủ tục tại Kiosk được hiển thị 

 • Chọn Tiếp tục: để làm thủ tục cho khách 

 • Hoặc Hủy bỏ: trong trường hợp thay đổi, không làm thủ tục nữa 


 

- Nếu lựa chọn “Tiếp tục” để làm thủ tục, Kiosk check-in sẽ chuyển sang màn hình Làm thủ tục, tại đây, có thể lựa chọn một trong các cách sau để truy cập thông tin đặt chỗ của khách: 

 • Mã đặt chỗ (PNR) 

 • Số vé điện tử 

 • Quét hành trình (QR code trên mặt vé) 


1.2 . Bước 2: Truy cập thông tin hành trình và hành khách  

- Sau khi hệ thống truy cập vào mã đặt chỗ, số vé thành công, màn hình Kiosk sẽ hiển thị thông tin hành trình bay trong vé với đầy đủ các chặng bay đã được đặt, bao gồm các thông tin: 

 • Chặng bay (hành trình bay) 

 • Số hiệu chuyến bay 

 • Ngày bay 

 • Thời gian cất, hạ cánh theo lịch (STD-STA) 

 • Thời gian thực hiện chuyến bay 

 • Thời gian đếm ngược cho tới giờ khởi hành 

- Lựa chọn chuyến bay cần làm thủ tục. 


 

- Chọn từng khách hoặc Chọn tất cả để làm thủ tục. 


 

- Màn hình sẽ hiển thị “Thông tin quan trọng của chuyến bay”. 

- Hành khách cần đọc và chọn đồng ý để tiếp tục làm thủ tục. 


 

1.3 Bước 3: Chọn ghế ngồi trên tàu bay:  

- Tại màn hình chọn ghế trên tàu bay, hành khách có thể lựa chọn ghế ngồi cho từng khách một bằng cách: 

- Chọn “Chọn chỗ ngồi” để mở sơ đồ chỗ ngồi, chọn ghế cho từng khách. 

- Hoặc chọn “Tiếp tục” để bỏ qua bước chọn ghế, hệ thống sẽ tự động xếp khách vào các ghế còn trống phù hợp trên tàu bay. 

 

Lưu ý:  

- Với hành khách đã mua ghế trước, màn hình Chọn ghế ngồi sẽ hiển thị ghế đã mua, hành khách không thể thay đổi trong trường hợp này. 

- Hành khách làm thủ tục tại Kiosk check-in chỉ có thể lựa chọn các hàng ghế được hiển thị với màu xanh lá cây, là hàng ghế ngồi tiêu chuẩn dành cho khách hàng sử dụng dịch vụ Kiosk check-in. 

  

Chạm vào từng khách để chọn ghế ngồi thích hợp 

  

Hệ thống hiển thị thông báo xác nhận số ghế khách đã chọn 

1.4 Bước 4: Nhập thông tin số thẻ BBC và tích điểm:  

- Sau khi hoàn thành Bước 3: chọn ghế ngồi trên tàu bay, màn hình sẽ chuyển sang giao diện nhập số thẻ thành viên Bamboo Club và tích điểm cho hành khách (nếu hành khách chưa khai báo số thẻ khi mua vé). 

- Chạm vào ô trống để nhập số thẻ. 

- Số thẻ BBC chỉ bao gồm dãy số, không bao gồm mã QH. 

- Sau khi nhập xong số thẻ, bắt buộc phải chọn “Enter” trên bàn phím ảo của màn hình để xác nhận số thẻ. 

 • Nếu số thẻ đúng: hệ thống sẽ hiển thị màu xanh lá với dấu tích √. 

 • Nếu số thẻ sai: hệ thống hiển thị dòng cảnh báo màu đỏ với nội dung: “Số thẻ thành viên không hợp lệ” 


 

- Chọn “Hoàn thành” sau khi đã nhập số thẻ thành công hoặc trong trường hợp hành khách không có thẻ thành viên và muốn bỏ qua bước này. 

1.5. Bước 5: Hoàn thành làm thủ tục:  

- Đây là bước xác nhận cuối cùng trước khi hoàn tất quá trình làm thủ tục trên Kiosk. 

- Hệ thống sẽ hiển thị màn hình “Hoàn thành làm thủ tục” để hành khách có thể đối chiếu và xác nhận lại tất cả các thông tin: 

 • Thông tin hành trình 

 • Số hiệu chuyến bay 

 • Ngày bay, giờ bay 

 • Số lượng và tên các hành khách đã làm thủ tục trên Kiosk 

 • Số ghế 

 • Số cửa khởi hành (nếu có) 

 • Thời gian lên máy bay 

- Sau khi xác nhận tất cả các thông tin trên là chính xác, và không có yêu cầu cần nhân viên hãng hoặc nhân viên PVMĐ trợ giúp gì thêm, hành khách chọn “In thẻ lên máy bay” 

- Hệ thống sẽ tự động in và trả thẻ lên máy bay cho khách và hoàn tất quá trình làm thủ tục trên Kiosk check-in. 

  

Màn hình “Hoàn thành làm thủ tục” 

  

Màn hình chờ in thẻ lên máy bay 

  

Màn hình thông báo nhận thẻ lên máy bay  


 

Màn hình cảm ơn và kết thúc quá trình làm thủ tục 

- Hệ thống Kiosk check-in hỗ trợ hành khách đã làm thủ tục trên Web check-in và Mobile check-in có thể in lại thẻ lên máy bay tại Kiosk duy nhất 01 lần. 

- Chức năng in lại thẻ lên máy bay không hỗ trợ cho các hành khách đã làm thủ tục tại Kiosk check-in và làm thủ tục tại quầy thủ tục. 

2.1. Bước 1: Truy xuất PNR  

- Tham khảo và làm theo các bước tại mục 1.1 

2.2. Bước 2: Chọn chuyến bay và hành khách cần in lại thẻ

- Sau khi truy xuất thành công PNR, màn hình hiển thị danh sách chuyến bay hợp lệ, hành khách lựa chọn chuyến bay cần in lại thẻ lên máy bay. 


 

- Chọn “Tiếp tục” để mở giao diện màn hình thông tin hành khách. 


 

- Chọn hành khách cần in lại thẻ lên máy bay 

2.3. Bước 3: Xác nhận thông tin và in lại thẻ  

- Màn hình “Thông tin lên máy bay” sẽ được hiển thị, bao gồm các thông tin: 

 • Thông tin hành trình 

 • Số hiệu chuyến bay 

 • Ngày bay, giờ bay 

 • Số lượng và tên các hành khách đã làm thủ tục 

 • Số ghế 

 • Số cửa khởi hành (nếu có) 

 • Thời gian lên máy bay 

- Hành khách xác nhận các thông tin đã chính xác và chọn “In thẻ lên máy bay” để in lại thẻ. 

- Hệ thống Kiosk sẽ tự đông in lại và trả thẻ lên máy bay cho khách. 

- Hoàn tất quá trình in lại thẻ. 

   


 

Màn hình chờ in thẻ lên máy bay 

  

Màn hình thông báo nhận thẻ lên máy bay 

  

Màn hình cảm ơn và kết thúc quá trình in thẻ 

MỘT SỐ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG KIOSK CHECKIN 

Trong quá trình sử dụng Kiosk có thể phát sinh một số trường hợp như sau: 

- Mỗi màn hình hiển thị trong quá trình làm thủ tục sẽ tự động tắt sau 30 giây nếu không có bất kỳ tương tác chạm nào. 

- Trong trường hợp khách đã hoàn tất bước chọn ghế, đang ở màn hình nhập số thẻ BBC và thao tác quá chậm để màn hình chờ quá 30 giây, màn hình sẽ tự tắt và trạng thái làm thủ tục của khách vẫn được ghi nhận thành công, nhưng chưa có thẻ lên tàu bay do chưa hoàn tất quá trình làm thủ tục. Hành khách sẽ tới quầy làm thủ tục của BAV để in lại thẻ lên máy bay. (Kiosk không hỗ trợ in lại thẻ lên tàu bay cho khách đã làm thủ tục tại Kiosk).