Lịch bay Bamboo Airways (01/11/2023 – 30/3/2024)
Nội địa Việt Nam
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Từ Buôn Ma Thuột  
Buôn Ma Thuột (BMV) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Buôn Ma Thuột (BMV) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
Buôn Ma Thuột (BMV) Vinh (VII) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ Cần Thơ  
Cần Thơ (VCA) Hà Nội (HAN)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Cần Thơ (VCA) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ Côn Đảo  
Côn Đảo (VCS) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Côn Đảo (VCS) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Đà Nẵng  
Đà Nẵng (DAD) Đà Lạt (DLI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Đà Nẵng (DAD) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Đà Nẵng (DAD) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Đà Nẵng (DAD) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ  Đà Lạt  
Đà Lạt (DLI) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Đà Lạt (DLI) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Đà Lạt (DLI) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
Từ Hà Nội  
Hà Nội (HAN)

Buôn Ma Thuột (BMV)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Hà Nội (HAN) Cần Thơ (VCA) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Hà Nội (HAN) Côn Đảo (VCS) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Đà Lạt (DLI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Huế (HUI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Nha Trang (CXR) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Hà Nội (HAN) Pleiku (PXU) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Hà Nội (HAN) Quảng Bình (VDH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Hà Nội (HAN) Quy Nhơn (UIH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Hải Phòng  
Hải Phòng (HPH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ TP. Hồ Chí Minh  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Buôn Ma Thuột (BMV) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Côn Đảo (VCS) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Đà Lạt (DLI)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

Tạm dừng khai thác
từ ngày 31/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Hải Phòng (HPH)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Huế (HUI) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Nha Trang (CXR) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Phú Quốc (PQC) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 08/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Pleiku (PXU) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thanh Hóa (THD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quảng Bình (VDH) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quy Nhơn (UIH) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Quảng Nam (VCL) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Vinh (VII)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Huế  
Huế (HUI) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Huế (HUI) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Nha Trang  
Nha Trang (CXR) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Nha Trang (CXR) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Phú Quốc  
Phú Quốc (PQC) Cần Thơ (VCA) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Phú Quốc (PQC) Đà Nẵng (DAD) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Phú Quốc (PQC) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
Phú Quốc (PQC) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 08/11/2023
Từ Pleiku  
Pleiku (PXU) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Pleiku (PXU) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ Quảng Bình  
Quảng Bình (VDH) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Quảng Bình (VDH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ Quảng Nam  
Quảng Nam (VCL) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Sáu, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Từ Quy Nhơn  
Quy Nhơn (UIH) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Quy Nhơn (UIH) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Thanh Hoá  
Thanh Hóa (THD)

TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  
Từ Vinh  
Vinh (VII) Buôn Ma Thuột (BMV) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy Tạm dừng khai thác
từ ngày 29/10/2023
Vinh (VII) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật  

 

Việt Nam - Đức
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Frankfurt (FRA) Hà Nội (HAN) Thứ Hai, Thứ Sáu

Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023

Hà Nội (HAN) Frankfurt (FRA) Thứ Hai, Thứ Sáu
Frankfurt (FRA) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Năm
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Frankfurt (FRA) Thứ Năm

 

Việt Nam - Úc
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Melbourne (MEL) TP. Hồ Chí Minh (SGN)

Thứ Ba, Thứ Năm, Chủ Nhật

Tạm dừng khai thác
từ ngày 04/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Melbourne (MEL) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Bảy
Sydney (SYD) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Thứ Tư, Thứ Bảy
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Sydney (SYD) Thứ Ba, Thứ Sáu

 

Việt Nam - Nhật Bản
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Narita (NRT) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 08/11/2023
Hà Nội (HAN) Narita (NRT) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

 

 
Việt Nam - Singapore
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Singapore (SIN) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 01/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Singapore (SIN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

 

Việt Nam - Thái Lan
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Bangkok (BKK) Hà Nội (HAN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 07/11/2023
Hà Nội (HAN) Bangkok (BKK) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật
Bangkok (BKK) TP. Hồ Chí Minh (SGN) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 21/11/2023
TP. Hồ Chí Minh (SGN) Bangkok (BKK) Từ Thứ Hai đến Chủ Nhật

 

Việt Nam - Đài Loan
Điểm đi Điểm đến Ngày khai thác Ghi chú
Taipei (TPE) Hà Nội (HAN) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật Tạm dừng khai thác
từ ngày 06/11/2023
Hà Nội (HAN) Taipei (TPE) Thứ Hai, Thứ Tư, Thứ Năm, Thứ Bảy, Chủ Nhật