Trễ chuyến, Go-show, Vé giờ chót

1. Trễ chuyến

- Khách trễ chuyến: là khách có mặt tại quầy làm thủ tục trễ hoặc có mặt tại cửa khởi hành trễ, nhưng không quá 30 phút sau khi máy bay cất cánh. Khách có loại vé đủ điều kiện hỗ trợ sẽ được phép chuyển sang chuyến bay kế tiếp còn chỗ và không quá 48 giờ so với giờ cất cánh thực tế của chuyến bay bị trễ.

- Hỗ trợ trễ chuyến 01 lần/khách.

- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/03/2024 và đổi từ ngày 08/03/2024

BAMBOO ECONOMY BAMBOO BUSINESS
Economy Saver Max Hot deal Economy Smart Economy Flex Business Smart Business Flex
700.000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) 700.000 VNĐ + chênh lệch (nếu có) Không hỗ trợ trễ chuyến Không hỗ trợ trễ chuyến Không hỗ trợ trễ chuyến Không hỗ trợ trễ chuyến

2. Go-show

- Khách Go-show: là khách có vé khởi hành trong tương lai, có nhu cầu đổi vé đi ngay trong khung thời gian tại sân bay (03 giờ đối với chuyến bay nội địa, 05 giờ đối với chuyến bay quốc tế). Go-show chỉ áp dụng tại sân bay.

- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/03/2024 và đổi từ ngày 08/03/2024

BAMBOO ECONOMY BAMBOO BUSINESS
Economy Saver Max Hot deal Economy Smart Economy Flex Business Smart Business Flex
Không cho phép Không cho phép Không cho phép Miễn phí Không cho phép Miễn phí

 

*Lưu ý:

  • "Không cho phép": Không áp dụng Go-show
  • "Miễn phí": Go-show miễn phí, không thu chênh lệch giá vé, chuyến bay mới và chuyến bay cũ phải cùng hành trình điểm đi điểm đến

3. Bán vé giờ chót

- Bán vé giờ chót là bán vé trong phạm vi từ 3 tiếng - 40 phút trước giờ khởi hành, áp dụng tại phòng vé giờ chót.

- Điều kiện áp dụng:

  • Áp dụng cho phòng vé tại sân bay khởi hành
  • Hạng đặt chỗ áp dụng: Cho phép bán vé giờ chót đối với vé từ hạng đặt chỗ O trở lên