Liên hệ tìm kiếm hành lý

Nếu không nhận được hành lý tại băng chuyền, hoặc hành lý bị hư hỏng, tổn thất... hành khách hãy liên hệ ngay tới trung tâm dịch vụ mặt đất của Bamboo Airways tại các đầu sân bay theo danh sách thông tin địa chỉ liên hệ dưới đây:

 
STT Địa danh Tên sân bay Mã sân bay Nhà ga Số điện thoại Địa chỉ email
1 Hà Nội Nội Bài HAN Nội địa đến +84981009664 hanstation@bambooairways.com
2 Thành phố Hồ Chí Minh   Tân Sơn Nhất SGN Nội địa đến +84964207210 lnfsgn@bambooairways.com
3 Đà Nẵng Đà Nẵng DAD Nội địa đến +84916932527 lf_qh.dad@pacificairlines.com.vn
4 Nha Trang Cam Ranh CXR Nội địa đến +84769503626 lostandfound-cxr@sags.vn
5 Đà Lạt Liên Khương DLI Nội địa đến +84858651278 lnflienkhuong@gmail.com
6 Hải Phòng Cát Bi HPH Nội địa đến +84862377998 lostandfoundcatbi@gmail.com
7 Thanh Hoá Thọ Xuân THD Nội địa đến +84941858928 lostandfound@thdairport.vn
8 Quy Nhơn Phù Cát UIH Nội địa đến +84866616077  
9 Nghệ An  Vinh VII Nội địa đến +84967182806 lostandfoundvii@gmail.com