This page is only available in the current language.

Việc cộng điểm trên các chuyến bay dành cho hội viên chương trình Bamboo Club sẽ được điều chỉnh bởi các điều kiện áp dụng sau:

1  

Hội viên sẽ được cộng điểm theo chặng bay thực tế và đối với hạng vé được cộng điểm theo quy định của Bamboo Club. Trường hợp có sự thay đổi về thời gian bay vì các lý do như thời tiết, kỹ thuật, hay các điều kiện bất thường khác mà hội viên không thực hiện hoặc không thể thực hiện được chuyến bay đó thì không được cộng điểm.

2 Trường hợp hội viên được chuyển sang các chuyến bay được cộng điểm khác thì điểm sẽ được cộng cho các chuyến bay thực tế đó.
3 Điểm sẽ không được cộng cho vé đã bị cấm sử dụng, vé đã hết hạn sử dụng, vé thưởng chương trình Bamboo Club, các loại vé miễn giảm của Bamboo Airways
4 Điểm chỉ được cộng theo hạng ghế mua thực tế của hội viên, không theo hạng ghế mà hội viên đã sử dụng trừ khi có thông báo khác.
5 Trong trường hợp hội viên tự nguyện nâng hạng ghế cho vé mua của mình lên hạng ghế cao hơn bằng cách nộp thêm tiền vé chênh lệch thì sẽ được cộng điểm vào tài khoản cho vé mua với hạng ghế được nâng tương ứng. Trong trường hợp hội viên được nâng hạng ghế miễn phí, nâng hạng ghế bằng cách quy đổi điểm thưởng hoặc theo chính sách bán hàng khác của Bamboo Airways (Các chương trình khuyến mãi thúc đẩy bán hàng) điểm sẽ chỉ được cộng theo hạng ghế mua ban đầu.
6 Hội viên đi bằng vé hạng Thương Gia nhưng bị giảm hạng ghế bắt buộc sẽ được hưởng chế độ đền bù của Bamboo Airways và chỉ được cộng điểm theo hạng ghế thực bay.
7 Hội viên không được cộng thêm điểm khi mua vé cho hành lý quá cước hoặc trả thêm tiền để mua thêm ghế ngồi cho mình trên chuyến bay.
8 Vé đã mua nhưng chưa hoặc không được sử dụng (đã hoặc chưa được hoàn trả) thì tương ứng chưa hoặc không được cộng điểm.
9 Hội viên chương trình Bamboo Club sẽ chỉ được cộng điểm khi mua vé và đặt chỗ với một số hạng đặt chỗ nhất định. Mỗi hạng ghế sẽ tương ứng với một mức cộng điểm khác nhau.
10 Trường hợp hội viên bị thay đổi chuyến bay không tự nguyện sang chuyến bay khác và chuyến bay mới không được cộng điểm thì hội viên sẽ được cộng điểm theo vé đã mua ban đầu.

    • Danh sách đường bay của Bamboo và khoảng cách dặm để tính điểm 

    • Hệ số thưởng áp dụng đối với chuyến bay nội địa