Vui lòng xác minh đầu vào của bạn
  Vui lòng đợi trong giây lát


  đăng kí

  Chi tiết thanh toán
  Chi tiết thanh toán
  Consent to the SEPA direct debit instruction  Company name
  SunExpress, G�?¼ne�?Ÿ Ekspress Havac�?±l�?±k A.�?ž.
  Address
  Yenig�?¶l Mah.Nergiz Sok, No:84 PK No:07230, Muratpa�?Ÿa/Antalya,T�?¼rkiye
  Creditor Identifier
  DE90ZZZ00000025703
  SEPA direct debit mandate
  will be communicated separately
  I authorise/The account holder authorises SunExpress, G�?¼ne�?Ÿ Ekspres Havac�?±l�?±k, to take payments from the specified account by direct debit. In addition, I/the account holder shall instruct the respective credit institution to allow the direct debit to be taken from the specified account. I agree/the account holder agrees that I/the account holder must be notified of the SEPA direct debit collection at least one calendar day in advance.
  BIC
  not filled yet
  IBAN
  not filled yet
  Account holder
  not filled yet
  Address
  not filled yet
  Date


  Mật khẩu mới sẽ được gửi qua e-mail. 

  Viết bình luận
  Bạn có chắc chắn hủy yêu cầu này không??
  Bạn có chắc chắn từ chối đề nghị này??
  Bạn đã từ chối đề nghị này.  Thay đổi đơn vị tiền tệ


  Yêu cầu của bạn sẽ được cập nhật theo đơn vị tiền tệ mới, bạn có chắc chắn muốn thay đổi nó không?  Phiếu mua hàng này bị bạn hủy
  Email của bạn đã gửi thành công.

  OK

  IBE

  Thay đổi tên hành khách

  Bạn có thực sự muốn thay đổi tên hành khách của
  ?

  Không Đồng ý

  Thay đổi tên hành khách

  Bạn có thực sự muốn thay đổi tên hành khách của
  ?

  Không Đồng ý

  An Infant already assigned in this unit. Please select a seat in another unit with the indication  

  Thay đổi tên hành khách

  em bé kết hợp với hành khách này sẽ được giữ lại cho hành khách này. Bạn có muốn tiếp tục?

  Không Đồng ý

  Thay đổi tên hành khách

  em bé kết hợp với hành khách này. Bạn có muốn liên kết lại em bé với một người lớn khác không?

  Không Đồng ý

  Thay đổi tên hành khách

  Chọn người lớn mới để liên kết em bé  Hủy bỏ Tiếp tục

  Thay đổi tên hành khách

  Tên của một hoặc nhiều người lớn có em bé kèm theo đã được sửa đổi. Bạn có muốn tiếp tục?

  Không Đồng ý

  Bắt buộc bổ sung

  Vui lòng chọn một dịch vụ cộng thêm hoặc / và nâng cấp giá vé của bạn để tiếp tục.

  ???other.Document.info??? ???other.Document.info1???