This page is only available in the current language.

Đi cùng trẻ em

1. Điều kiện áp dụng cho người đi cùng trẻ em (trẻ sơ sinh – INF và trẻ em – CHD)

1.1 Yêu cầu chung với người đi cùng trẻ em (INF và CHD)

– Có khả năng chăm sóc trẻ em trong suốt chuyến bay;

– Không đồng thời là người đi cùng với hành khách khuyết tật.

– Một người đi kèm với số lượng trẻ sơ sinh (INF) và Trẻ em (CHD) như sau:

 • Tối đa 01 INF và 01 CHD dưới 6 tuổi và không giới hạn số lượng trẻ em từ 06 tuổi trở lên; hoặc
 • Tối đa 02 CHD từ 02 đến dưới 06 tuổi và không giới hạn số lượng trẻ em từ 06 tuổi trở lên.
 • Trường hợp số lượng trẻ em đi cùng một hành khách vượt quá tiêu chuẩn trên, hành khách cần đặt dịch vụ tiếp viên đi cùng.

1.2 Yêu cầu với người đi cùng INF

– Mỗi người lớn chỉ được đi cùng 01 trẻ sơ sinh. Bamboo Airways không chấp nhận 1 người lớn đi cùng 2 trẻ sơ sinh. Trong trường hợp một người lớn đi cùng nhiều hơn 01 trẻ sơ sinh trở lên, từ trẻ sơ sinh thứ hai khách phải đặt và trả phí cho dịch vụ Tiếp viên đi kèm.

– Điều kiện đối với người đi kèm:

 • Từ 18 tuổi trở lên (tính đến ngày khởi hành của chuyến bay)
 • Đáp ứng các yêu cầu chung của người đi kèm được đề cập ở trên.
 • Người đi kèm không phải là hành khách có tình trạng đặc biệt.
 • Nếu người đi cùng trẻ sơ sinh là Phụ nữ mang thai:
  • Khách là Phụ nữ mang thai chỉ đi cùng với tối đa 01 trẻ sơ sinh và/hoặc không giới hạn số lượng trẻ em từ 06 tuổi trở lên; và
  • Tuổi thai của khách là Phụ nữ mang thai phải dưới 28 tuần và không phải là đối tượng hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

1.3 Yêu cầu với người đi cùng CHD

– Đáp ứng các yêu cầu chung của người đi kèm được đề cập ở trên

– Người đi kèm không phải là hành khách có tình trạng đặc biệt.

– Chỉ chấp nhận khách là Phụ nữ mang thai đi cùng CHD trong trường hợp:

 • Khách là Phụ nữ mang thai chỉ đi cùng với tối đa 01 CHD dưới 6 tuổi và/hoặc không giới hạn số lượng trẻ em từ 06 tuổi trở lên; và
 • Tuổi thai của khách là Phụ nữ mang thai phải dưới 32 tuần và không phải là đối tượng hành khách cần xác nhận sức khỏe trước chuyến bay.

1.4 Người đi cùng trẻ em dưới 14 tuổi

– Đối với các chuyến bay trong nội địa Việt Nam: người đi cùng trẻ em không bắt buộc là cha/mẹ/người giám hộ và cũng không yêu cầu phải có giấy ủy quyền của cha/mẹ/người giám hộ.

– Đối với các chuyến bay quốc tế:

 • Đối với trẻ quốc tịch Việt Nam
  • Trên chuyến bay quốc tế về Việt Nam, người đi cùng có đầy đủ giấy tờ tùy thân, không bắt buộc là cha/mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền;
  • Trên chuyến bay từ Việt Nam đi quốc tế, người đi cùng phải là cha/mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền.
 • Đối với trẻ quốc tịch nước ngoài hoặc không có quốc tịch
  • Trên chuyến bay quốc tế về Việt Nam, người đi cùng phải là cha/mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền.
  • Trên chuyến bay từ Việt Nam đi quốc tế, người đi cùng không bắt buộc là cha/mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền trừ trường hợp quốc gia nơi đến có quy định khác.

2. Trẻ sơ sinh (Infant – INF)

2.1 Cách tính tuổi Trẻ sơ sinh

– Hành trình chỉ bao gồm các chặng bay trên Bamboo Airways: Trẻ sơ sinh là hành khách dưới 02 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 2) tính đến ngày khởi hành của chặng bay đầu tiên trên vé hành khách và sẽ được phục vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi cho toàn bộ hành trình. Yêu cầu: toàn bộ hành trình phải xuất trên cùng một vé và thời gian kể từ ngày khởi hành chặng đầu tiên đến chặng cuối cùng của hành trình không quá 1 năm.

– Hành trình bao gồm các chặng bay trên Bamboo Airways và các hãng hàng không khác: trẻ sơ sinh là hành khách dưới 2 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 2) tính đến ngày khởi hành của từng chặng bay trên vé hành khách và được phục vụ theo tiêu chuẩn dịch vụ trẻ sơ sinh dưới 2 tuổi cho từng chặng bay đó.

2.2 Điều kiện chấp nhận vận chuyển trẻ sơ sinh

– Chấp nhận hành khách bình thường với điều kiện tình trạng sức khỏe bình thường, sinh đủ tháng. Nếu sức khỏe trẻ không bình thường hoặc sinh thiếu tháng thì cần phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay

– Bamboo Airways chỉ chấp nhận trẻ sơ sinh từ 14 ngày tuổi trở lên. Bamboo Airways từ chối vận chuyển trẻ sơ sinh dưới 14 ngày tuổi trừ trường hợp vì vấn đề nhân đạo, y tế…, Bamboo Airways có thể xem xét vận chuyển INF dưới 14 ngày tuổi khi có văn bản của bác sỹ xác nhận khả năng khởi hành của trẻ và giấy thỏa thuận trách nhiệm do cha mẹ trẻ hoặc người bảo hộ hợp pháp của trẻ ký.

– Hành khách là trẻ sơ sinh chỉ được chấp nhận khi có người đi kèm. Bamboo Airways không chấp nhận trẻ sơ sinh đi một mình

– Hành khách trẻ sơ sinh không ngồi ghế riêng mà phải ngồi trong lòng người đi kèm.

– Trường hợp khách đi cùng trẻ sơ sinh có nhu cầu mua thêm ghế cho  INF: Theo nguyên tắc, trẻ sơ sinh không ngồi ghế riêng mà phải ngồi trong lòng người lớn đi cùng, do đó khách không thể mua riêng ghế cho trẻ sơ sinh. Tuy nhiên trường hợp khách cần sự thuận tiện, khách có thể mua thêm ghế cho bản thân.

3. Trẻ em (CHD)

Trẻ em là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12) tính đến ngày khởi hành của chặng bay đầu tiên trong hành trình và phục vụ theo tiêu chuẩn trẻ em từ 2 tuổi trở lên đến dưới 12 tuổi. Yêu cầu: toàn bộ hành trình phải xuất trên cùng một vé và thời gian kể từ ngày khởi hành chặng đầu tiên đến chặng cuối cùng của hành trình không quá 1 năm.

4. Trẻ em đi một mình (Unaccompanied Minors – UM) và Hành khách trẻ tuổi đi một mình (YPTA)

4.1 Định nghĩa

– Trẻ em đi một mình (UM) là hành khách từ 02 đến dưới 12 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 12) tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng đi một mình trên chuyến bay hoặc đi một mình trên hạng dịch vụ của hành khách. Hành khách không có cha/mẹ/người giám hộ/người lớn (từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày khởi hành của chặng bay) đi cùng trên một chuyến bay có cùng số hiệu và cùng hạng dịch vụ.

– Khách trẻ tuổi đi một mình là hành khách từ 12 đến dưới 18 tuổi (chưa đến ngày sinh nhật lần thứ 18) tính đến ngày khởi hành của mỗi chặng đi một mình trên chuyến bay hoặc đi một mình trên hạng dịch vụ của hành khách. Hành khách không có cha/mẹ/người giám hộ/người lớn (từ 18 tuổi trở lên tính đến ngày khởi hành của chặng bay) đi cùng trên một chuyến bay có cùng số hiệu và cùng hạng dịch vụ.

4.2 Điều kiện chấp nhận vận chuyển

a) Các điều kiện chung:

– Trường hợp hành khách đặt dịch vụ tiếp viên đi kèm: Dịch vụ tiếp viên đi kèm phải được đặt ít nhất 72h trước giờ khởi hành của hành trình có các chặng bay hoàn toàn nội địa và ít nhất 120h trước giờ khởi hành của hành trình có chặng bay quốc tế.

– Trường hợp hành khách không đặt dịch vụ tiếp viên đi kèm (đối với các trường hợp không bắt buộc đặt dịch vụ tiếp viên đi kèm): Phải đặt trước dịch vụ UM/YPTA ít nhất 24 giờ trước giờ khởi hành của chuyến bay.

– Chỉ chấp nhận UM trên hành trình có chặng bay nối chuyến nếu thời gian nối chuyến dưới 6 giờ.

– Thu phí dịch vụ UM/YPTA và Dịch vụ tiếp viên đi kèm (nếu đặt dịch vụ).

– Các trường hợp khách chưa đặt trước dịch vụ UM/YPTA và có yêu cầu phục vụ tại sân bay, tại thời điểm đó, Trưởng đại diện các sân bay kiểm tra điều kiện chấp nhận, căn cứ vào đối tượng khách và tình hình thực tế tại sân bay để đưa ra quyết định nhận hoặc từ chối chuyên chở.

b) Điều kiện vận chuyển

Độ tuổi Giới hạn số lượng  Khoang hạng dịch vụ chấp nhận Yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm

Điều kiện vận chuyển

UM: Từ 2 đến dưới 4 tuổi Không chấp nhận vận chuyển
UM: Từ 4 đến dưới 6 tuổi Tối đa 3 khách/1 chuyến bay Hạng Phổ thông Bắt buộc – Mỗi tiếp viên hàng không được đi kèm tối đa 01 UM.

– Phạm vi áp dụng dịch vụ tiếp viên đi kèm:

 • Đường bay nội địa và châu Á cung ứng dịch vụ 2 chiều
 • Đường bay châu Âu, châu Úc chỉ cung ứng dịch vụ chiều đi từ Việt Nam.

UM: Từ 6 đến dưới 12 tuổi

Không giới hạn Hạng Phổ thông Không bắt buộc Nếu hành khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm:

– Mỗi tiếp viên hàng không được đi kèm tối đa 01 UM.

– Phạm vi áp dụng dịch vụ tiếp viên đi kèm:

 • Đường bay nội địa và châu Á cung ứng dịch vụ 2 chiều.
 • Đường bay châu Âu, châu Úc chỉ cung ứng dịch vụ chiều đi từ Việt Nam.

YPTA: từ 12 đến dưới 18 tuổi

Không giới hạn Hạng thương gia và Hạng Phổ thông Không bắt buộc Nếu hành khách yêu cầu dịch vụ tiếp viên đi kèm:

– Mỗi tiếp viên hàng không được đi kèm tối đa 01 YPTA.

– Phạm vi áp dụng dịch vụ tiếp viên đi kèm:

 • Đường bay nội địa và châu Á cung ứng dịch vụ 2 chiều
 • Đường bay châu Âu, châu Úc chỉ cung ứng dịch vụ chiều đi từ Việt Nam.

4.3 Hồ sơ vận chuyển

– 03 liên Giấy thỏa thuận trách nhiệm (được lưu giữ tại Phòng vé đặt dịch vụ, Đại diện Bamboo Airways tại sân bay và trong Hồ sơ vận chuyển UM/YPTA)

– 05 liên Hồ sơ vận chuyển trẻ em đi một mình: 3 liên cho công ty PVMĐ tại 3 sân bay (đi, nối chuyến, đến) lưu; 2 liên cho tiếp viên 2 chuyến bay lưu.

– Các loại chứng từ vận chuyển của UM

Phiếu khám sức khỏe (nếu khách thuộc đối tượng phải xác nhận sức khỏe trước chuyến bay)

– Giấy tờ du lịch của UM/YPTA và các giấy tờ khác theo quy định của nhà chức trách tại các sân bay liên quan.

4.4 Những lưu ý khác

– Khi đặt giữ chỗ, UM chỉ được chấp nhận vận chuyển nếu có Cha/ Mẹ/ Người giám hộ hợp pháp của đứa trẻ đón tại điểm đến hoặc điểm nối chuyến

– Lập Phiếu vận chuyển trẻ em đi một mình và/hoặc giấy thỏa thuận trách nhiệm trong đó ghi rõ việc cha/mẹ/người giám hộ/người được ủy quyền đã ký các mẫu trên tại nơi tiếp nhận yêu cầu của khách.

– Thông tin trực tiếp cho cha/mẹ/ người giám hộ/người được uỷ quyền

  + Người đưa trẻ đến sân bay khởi hành và trẻ em phải có mặt tại sân bay khởi hành trước ít nhất 2 giờ so với thời gian dự định khởi hành của chuyến bay.

  + Người đưa trẻ đến sân bay khởi hành hoàn thành mọi thủ tục trước chuyến bay cho trẻ em và chờ đến khi tàu bay cất cánh mới được rời khỏi sân bay.

  +Người đón trẻ em tại sân bay đến phải có mặt tại sân bay đó trước thời gian dự định hạ cánh của chuyến bay ít nhất 30 phút.

  + Người đưa/đón trẻ em phải xuất trình đầy đủ giấy tờ chứng minh nhân thân và đúng các thông tin đã đăng ký trong Phiếu vận chuyển

  + Nếu thông tin khai báo tại nơi tiếp nhận yêu cầu của khách (thông tin y tế, người đi cùng, thông tin khác…) không đúng với thực tế tại sân bay, hành khách sẽ bị từ chối vận chuyển. Bamboo Airways sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất cứ chi phí nào phát sinh do việc từ chối vận chuyển này.

Mọi thắc mắc cần được tư vấn và giải đáp, quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi theo:

 • Hotline: 19001166